Tagged: sơ yếu lí lịch

Tìm Hiểu Về Nhân Viên Bảo Vệ

Nhân viên bảo vệ làm gì? Nhân viên bảo vệ là người bảo vệ tài sản khỏi các mối nguy hiểm và tổn hại. Họ có thể được phân công nhiệm vụ theo dõi,...

Tìm Hiểu Về Trợ Lý Văn Phòng

Trợ lý văn phòng làm gì? Trợ lý văn phòng là một chuyên viên kinh doanh hỗ trợ các hoạt động hàng ngày cũng như nhân viên trong văn phòng. Họ sẽ thực hiện...

Cách Viết Hồ Sơ Liên Bang

Nếu bạn có dự định nộp đơn xin việc cho một vị trí trong cơ quan chính phủ liên bang, bạn có thể sẽ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ chuyên ngành, ngoài...

Thư Xin Việc Cho Ngành Chế Tạo

Khi ứng tuyển cho công việc tại lĩnh vực chế tạo, việc bạn bao gồm đúng tài liệu nghề nghiệp trong đơn ứng tuyển của bạn sẽ rất quan trọng. Thư xin việc cho...

Thư Chứng Nhận Và Thư Giới Thiệu

Thư chứng nhận và thư giới thiệu là các loại thư từ khác nhau thường được sử dụng trong quá trình nộp đơn. Việc hiểu khi nào sử dụng thư chứng nhận và thư...

Các Kỹ Năng An Ninh Mạng Cần Có

Khi công nghệ đang phát triển với một tốc độ nhanh chóng, nguy cơ dữ liệu bị xâm nhập hoặc bị tân công sẽ tăng lên. Các doanh nghiệp cần các chuyên gia được...