Category: Sự Kiện

Tham Gia Hợp Tác Truyền Thông Cùng iVolunteer Vietnam - Cơ Hội Tiếp Cận Hơn 1 Triệu Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam

Tham Gia Hợp Tác Truyền Thông Cùng iVolunteer Vietnam - Cơ Hội Tiếp Cận Hơn 1 Triệu Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam

Thân gửi các đơn vị, "Trải qua chặng đường hình thành và phát triển hơn 1 năm vừa qua, iVolunteer Vietnam đã đạt được những thành tựu nhất định với…

Deadline: 10/07/2022

Cuộc Thi Sắc Thái Mở Đơn Đăng Ký Tham Gia

– Link đăng kí vòng đơn: https://forms.gle/rYyYkVJWZco12TTk6 – Booklet cuộc thi: https://bom.so/0wvBXQ – Giải thưởng cuộc thi: https://bom.so/Dc9Cuw – Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên trên toàn quốc có sự yêu thích...