Category: Sự Kiện

Deadline: 31/03/2023 Cơ Hội Giành Chuyến Đi Toàn Phần Đến Mỹ Từ Cuộc Thi Xây Dựng Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Cho Giới Trẻ: UNESCO Clubs Worldwide Youth Multimedia Competition 2023

Cơ Hội Giành Chuyến Đi Toàn Phần Đến Mỹ Từ Cuộc Thi Xây Dựng Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững Cho Giới Trẻ: UNESCO Clubs Worldwide Youth Multimedia Competition 2023

Chúng tôi mời các bạn trẻ trên khắp thế giới tham gia Cuộc thi Đa phương tiện năm nay. Khả năng kết nối vô song đặt giới trẻ vào một…

Deadline: 28/03/2023

Cuộc Thi Khởi Nghiệp Cùng Kawai 2023

“Khởi nghiệp cùng Kawai” là cuộc thi ý tưởng kinh doanh – khởi nghiệp lớn nhất miền Bắc. Cuộc thi được tổ chứ thường niên bởi CLB Nhà Doanh nghiệp Tương lai Đại học...

Deadline: 30/04/2023

Cuộc Thi Ảnh Faces Of Climate Change 2023

[Faces of Climate Change là một dự án nhiếp ảnh đầy tham vọng nhằm làm sống động conngười và những câu chuyện về cuộc khủng hoảng khí hậu của chúng ta.Thông qua việc xuất...