Category: Sự Kiện

Deadline: 15/12/2021

[Toàn Quốc] Cơ Hội Nhận Giải Thưởng Lên Đến 15 Triệu Đồng Từ Cuộc Thi “Tìm Kiếm Sáng Tạo Truyền Thông Về Giảm Thiểu Tác Động Của Thiên Tai Và Biến Đổi Khí Hậu”

📌 TỔNG QUAN VỀ CUỘC THI: Hưởng ứng ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10/2021), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Tổng Cục Phòng chống thiên...