Category: Tình Nguyện

Deadline: 07/03/2021

[Hà Nội] Tình Nguyện Viên Truyền Thông Chương Trình Hỗ Trợ Mạng Lưới Cộng đồng Trung Tâm Hỗ Trợ Sáng Kiến Phát Triển Cộng đồng SCDI

1. Giới thiệu về SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, làm việc với các nhóm dễ bị tổn...

Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tư Duy Phản Biện “Đánh Thức Tâm Trí” Cho Giới Trẻ Trong Thời Đại Thông Tin Từ Đại Học Michigan, Hoa Kỳ

[English caption below]  Hiện nay, ngoài kiến thức chuyên môn, hầu hết  các lĩnh vực, ngành nghề có xu hướng quan tâm đến khả năng thu thập, phân tích và suy luận về dữ...