Category: Học Bổng

Deadline: 31/03/2023 Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn Của Chính Phủ Đài Loan Huayu Enrichment Scholarship 2023

Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn Của Chính Phủ Đài Loan Huayu Enrichment Scholarship 2023

"Chương trình học bổng Huayu Enrichment được tài trợ bởi Bộ Giáo dục Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) nhằm giúp các công dân nước ngoài thông thạo tiếng Quan Thoại tốt hơn,…

Deadline: 30/06/2023

Học Bổng Quỹ Quốc Tế Matsumae 2024

Nhật Bản sẵn sàng chào đón tất cả các nhà nghiên cứu tương lai đến đất nước này và tiến hành nghiên cứu miễn phí trong các lĩnh vực trọng điểm của họ thông...