iVolunteer Vietnam Blog

Deadline: All year round

Tổng Hợp Các Khóa Học Online Về Ngôn Ngữ Hoàn Toàn Miễn Phí

🔻 [Online] Khóa Học Tiếng Nhật Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu Link: https://ivolunteervietnam.com/online-khoa-hoc-tieng-nhat-mien-phi-cho-nguoi-moi-bat-dau.html  Deadline: 28/02/2021   🔻Khóa Học Giao Tiếp Tiếng Pháp Miễn Phí Từ Future Learn Link: https://ivolunteervietnam.com/khoa-hoc-giao-tiep-tieng-phap-mien-phi-tu-future-learn.html  No deadline  ...

Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Khả Năng Lãnh Đạo

📌NO DEADLINE [English caption below] 🔥Có thể bạn chưa biết, khả năng lãnh đạo là kỹ năng có thể học được! Càng tìm hiểu, kho kỹ năng của bạn càng được ‘mở rộng’. Thông...

[Online] Khóa Học Miễn Phí Chuyên Sâu Về Kinh Doanh

📌NO DEADLINE [English caption below] 🔥Điện thoại hay đồng hồ thông minh đều chứa AI (trí tuệ nhân tạo) để phục vụ bạn mỗi ngày. Trong tương lai gần, công nghệ “Học sâu” (Deep...