Cách Tạo Sơ Yếu Lý Lịch Cho Giao Dịch Viên Hằng Ngày

Một sơ yếu lý lịch được viết tốt là một cách tuyệt vời để các giao dịch viên trong ngày làm nổi bật trình độ của họ và kết nối với các nhà tuyển dụng. Hồ sơ nhân viên giao dịch trong ngày có thể bao gồm các kỹ năng, học vấn, kinh nghiệm và các thông tin chuyên môn khác. Nếu bạn đang tìm kiếm công việc giao dịch viên trong ngày, bạn có thể tạo một bản sơ yếu lý lịch ấn tượng để tăng cơ hội nhận được việc làm. Trong bài viết này, chúng tôi giải thích cách viết sơ yếu lý lịch thương nhân ngày và cung cấp một mẫu và ví dụ mà bạn có thể sử dụng khi viết bản lý lịch của riêng mình.

?SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA GIAO DỊCH VIÊN TRONG NGÀY LÀ GÌ?

Sơ yếu lý lịch của giao dịch viên trong ngày là một tài liệu tóm tắt các thông tin chuyên môn, chẳng hạn như học vấn và kinh nghiệm, vào một trang thông tin. Giao dịch viên trong ngày là các chuyên gia tài chính mua và bán cổ phiếu một cách nhanh chóng, và có nhiều kỹ năng và bằng cấp cụ thể mà bạn có thể đưa vào nếu bạn muốn ứng tuyển vào vị trí giao dịch viên trong ngày. Bằng cách đó, bạn có thể tạo ra một bản sơ yếu lý lịch ấn tượng thể hiện rõ nhất những gì khiến bạn trở thành một ứng cử viên sáng giá cho công việc.

?CÓ NHỮNG GÌ TRONG SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA GIAO DỊCH VIÊN TRONG NGÀY

Bạn có thể xem xét đưa các phần sau vào bản lý lịch giao dịch viên trong ngày của mình:

 • Thông tin cá nhân

Điều quan trọng là phải đưa thông tin cá nhân của bạn vào sơ yếu lý lịch giao dịch viên trong ngày để các nhà tuyển dụng tiềm năng có thể tiếp cận bạn. Phần này có thể bao gồm tên và thông tin liên hệ của bạn, bao gồm địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Bạn cũng có thể viết thành phố và tiểu bang của mình trong phần này nếu bạn muốn. Bạn có thể chứa phần này trong tiêu đề ở đầu tài liệu sơ yếu lý lịch.

 • Tóm tắt chuyên môn

Bạn cũng có thể viết phần tóm tắt chuyên môn của riêng mình. Phần tóm tắt chuyên môn là cơ hội để bạn mô tả ngắn gọn những phẩm chất và kinh nghiệm hàng đầu giúp bạn trở thành một nhà giao dịch trong ngày tuyệt vời. Phần này có thể bao gồm một vài kỹ năng hoặc nhiều năm kinh nghiệm. Nếu muốn, bạn cũng có thể thêm các loại vị trí hoặc vị trí bạn đang tìm kiếm hoặc mục tiêu nghề nghiệp mà bạn có thể có.

 • Kinh nghiệm chuyên môn

Kinh nghiệm chuyên môn là một phần sơ yếu lý lịch cần thiết khác. Thông thường, phần này chiếm phần lớn tài liệu sơ yếu lý lịch. Nó bao gồm các công ty trong quá khứ, vị trí, chức danh, ngày được tuyển dụng và danh sách có gạch đầu dòng về trách nhiệm và thành tích liên quan đến giao dịch trong ngày.

 • Học vấn

Bạn cũng có thể tạo một phần với trình độ học vấn của mình. Phần này có thể bao gồm tên của cơ sở giáo dục của bạn, bằng cấp của bạn và ngày tốt nghiệp của bạn. Nếu bạn có nhiều bằng cấp, chẳng hạn như bằng cử nhân và bằng thạc sĩ, bạn có thể đưa tất cả chúng vào phần này.

 • Kỹ năng

Hãy chắc chắn bao gồm các kỹ năng giao dịch trong ngày của bạn trong sơ yếu lý lịch của bạn. Thông thường, phần này chứa một danh sách đánh dấu đầu dòng gồm năm hoặc sáu kỹ năng. Bạn có thể bao gồm cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm và cố gắng tập trung vào việc bao gồm các kỹ năng liên quan trực tiếp đến công việc như một nhà giao dịch hàng ngày.

 • Chứng chỉ

Bạn cũng có thể thêm bất kỳ chứng nhận nào bạn có liên quan đến giao dịch trong ngày. Bạn có thể tạo phần chứng nhận có chứa danh sách dấu đầu dòng. Thông thường, phần này được đặt gần cuối sơ yếu lý lịch.

?CÁCH VIẾT SƠ YẾU LÝ LỊCH CHO GIAO DỊCH VIÊN TRONG NGÀY

Bạn có thể làm theo bảy bước quan trọng sau để viết sơ yếu lý lịch giao dịch viên trong ngày:

1. Cung cấp tên và thông tin liên hệ của bạn

Để bắt đầu viết sơ yếu lý lịch của bạn, hãy tạo một tiêu đề có chứa tên và thông tin liên hệ của bạn. Bạn có thể viết bất kỳ cách nào mà bạn muốn mọi người liên hệ với mình, bao gồm tên và số điện thoại của bạn. Nếu muốn, bạn cũng có thể đưa vào một liên kết đến trang web hoặc hồ sơ chuyên nghiệp của mình.

2. Viết tóm tắt chuyên môn của bạn

Bên dưới tiêu đề của bạn, hãy viết tóm tắt giao dịch trong ngày của bạn. Cố gắng giữ cho nó ngắn gọn và xem lại nó để loại bỏ bất kỳ độ dài nào thừa. Tập trung vào việc viết một hoặc hai phẩm chất quan trọng và mục tiêu nghề nghiệp.

3. Mô tả kinh nghiệm chuyên môn liên quan của bạn

Tiếp theo, tạo một phần cho kinh nghiệm chuyên môn của bạn. Hãy nghĩ về các vị trí của bạn có liên quan nhiều nhất đến việc trở thành một nhà giao dịch trong ngày và liệt kê chúng theo thứ tự thời gian ngược lại. Khi bạn liệt kê các trách nhiệm của mình, hãy cố gắng định lượng chúng bằng các con số hoặc thước đo khi có thể.

4. Thêm trình độ học vấn của bạn

Hãy chắc chắn là bạn đã biết trình độ học vấn của mình. Tạo một phần bao gồm nơi bạn đã đi học, bằng cấp bạn kiếm được và ngày tốt nghiệp của bạn. Điều này có thể giúp bạn cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn đáp ứng các yêu cầu giáo dục tối thiểu của họ.

5. Liệt kê các kỹ năng giao dịch trong ngày của bạn

Ở gần cuối tài liệu, hãy liệt kê các kỹ năng giao dịch trong ngày của bạn trong phần kỹ năng. Tập trung vào các kỹ năng hàng đầu của bạn và những kỹ năng liên quan nhất đến các vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Một số kỹ năng hàng đầu cho các nhà giao dịch trong ngày bao gồm:

 • Tư duy phân tích
 • Kỷ luật
 • toán học
 • Phân tích dữ liệu

6. Thêm các chứng nhận có liên quan

Sau phần kỹ năng, bạn có thể thêm bất kỳ chứng chỉ nào bạn có liên quan đến giao dịch trong ngày. Điều này có thể giúp bạn chứng minh rằng bạn được đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Một số chứng chỉ hàng đầu dành cho các nhà giao dịch trong ngày bao gồm chứng chỉ Kỹ thuật viên Tài chính được Chứng nhận (CFT) và chứng chỉ Cố vấn Đào tạo Hàng hóa (CTA).

7. Đọc lại sơ yếu lý lịch của bạn

Khi bạn đã thêm tất cả thông tin của mình vào sơ yếu lý lịch của mình, bạn có thể dành thời gian để đọc lại tài liệu. Quét kỹ sơ yếu lý lịch của bạn để đảm bảo bạn sửa bất kỳ lỗi nào về chính tả, ngữ pháp hoặc thông tin. Kiểm tra thông tin liên hệ của bạn để đảm bảo thông tin đó chính xác. Bạn cũng có thể yêu cầu một người cố vấn hoặc đồng nghiệp xem xét sơ yếu lý lịch của bạn để bạn có thể cải thiện thêm.

?MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH CHO GIAO DỊCH VIÊN TRONG NGÀY

Đây là mẫu sơ yếu lý lịch cho giao dịch viên trong ngày mà bạn có thể tham khảo khi viết

[Tên]

[Số điện thoại]

[Địa chỉ email]

Tuyên bố tóm tắt

[Tuyên bố ngắn gọn tóm tắt các tiêu chuẩn hoặc mục tiêu của nhà giao dịch hàng đầu trong ngày của bạn.]

Kinh nghiệm chuyên môn

[Công ty]

[Địa điểm]

[Chức danh]

[Ngày làm việc]

 • [Nhiệm vụ]
 • [Nhiệm vụ]
 • [Nhiệm vụ]
 • [Nhiệm vụ]

[Công ty]

[Địa điểm]

[Chức danh]

[Ngày làm việc]

 • [Nhiệm vụ]
 • [Nhiệm vụ]
 • [Nhiệm vụ]
 • [Nhiệm vụ]

Học vấn

[Tổ chức]

[Bằng]

[Ngày tốt nghiệp]

Kỹ năng

 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]

Chứng chỉ

 • [Chứng nhận]
 • [Chứng nhận]

?VÍ DỤ VỀ SƠ YẾU LÝ LỊCH CHO GIAO DỊCH VIÊN TRONG NGÀY

Đây là một ví dụ sơ yếu lý lịch dựa trên mẫu:

Melissa Milan

312-555-5555

melissa.milan@email.com

Tuyên bố tóm tắt

Nhà giao dịch ngày đam mê có kỹ năng tư duy phân tích và khả năng thích ứng. Sẵn sàng làm việc ở khu vực Chicago.

Kinh nghiệm chuyên môn

Samson Maxwell, Inc.

Chicago, Illinois

Giao dịch viên trong ngày

Tháng 6 năm 2021 – Hiện tại

 • Mua và bán cổ phiếu và trái phiếu nhanh chóng
 • Quản lý danh mục chứng khoán
 • Tìm hiểu và thực hiện các chiến lược đào tạo nâng cao
 • Luôn cập nhật các xu hướng và tin tức trong ngành hàng ngày
 • Miller Wells và Sons

Chicago, Illinois

Thực tập sinh tài chính

Tháng 1 năm 2021 – tháng 5 năm 2021

 • Học hỏi các kỹ năng và kiến ​​thức tài chính từ các nhân viên cấp cao
 • Các tài liệu tài chính được phân tích và các báo cáo đã chuẩn bị
 • Đã nhập dữ liệu vào báo cáo tài chính
 • Thông tin được trình bày trong các cuộc họp và ghi chú cuộc họp đã chuẩn bị

Học vấn

Đại học Chicago River

Cử nhân khoa học tài chính

Tháng 5 năm 2021

Kỹ năng

 • Tư duy phân tích
 • Khả năng thích ứng
 • Suy nghĩ chiến lược
 • Phân tích dữ liệu
 • Kỷ luật

Chứng chỉ

 • Được chứng nhận kỹ thuật viên tài chính

————————

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

 • Theo: indeed.com
 • Người dịch: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
 • Khi chia sẻ cần phải trích nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=83105

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/