Category: Kỹ Năng

Ứng Dụng Công Nghệ Trong Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên

Ứng Dụng Công Nghệ Trong Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên

Là founder của kha khá dự án cộng đồng, thời gian trước Mình có rất nhiều việc, gặp thành viên, đối tác, nhà tài trợ,...và luôn cảm thấy thời gian…

Ngôn Ngữ Đã Biến Đổi Bằng Cách Nào?

Thành thật mà nói: Việc phong thánh từ “haterade” và “fitspo” của Từ điển Oxford khiến bạn cảm thấy phiền phức? Hãy thành thật một lần nữa: bạn có phải là một người theo...

Cách Để Trở Thành Quản Lý An Toàn

💥Quản lý an toàn đảm nhận công việc gì? Người quản lý an toàn là người chuyên thực hiện các quy định về an toàn để giảm thiểu nguy cơ chấn thương hoặc tai...

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự