Category: Kỹ Năng

Nhận Hỗ Trợ/Bảo Trợ Truyền Thông Miễn Phí Từ iVolunteer - Cơ Hội Tiếp Cận Gần 2 Triệu Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam

Nhận Hỗ Trợ/Bảo Trợ Truyền Thông Miễn Phí Từ iVolunteer - Cơ Hội Tiếp Cận Gần 2 Triệu Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam

Thân gửi các đại diện tổ chức/dự án cộng đồng trên toàn quốc, Trải qua chặng đường hình thành và phát triển hơn 2 năm vừa qua, iVolunteer Vietnam đã…

Ngôn Ngữ Đã Biến Đổi Bằng Cách Nào?

Thành thật mà nói: Việc phong thánh từ “haterade” và “fitspo” của Từ điển Oxford khiến bạn cảm thấy phiền phức? Hãy thành thật một lần nữa: bạn có phải là một người theo...

Cách Để Trở Thành Quản Lý An Toàn

💥Quản lý an toàn đảm nhận công việc gì? Người quản lý an toàn là người chuyên thực hiện các quy định về an toàn để giảm thiểu nguy cơ chấn thương hoặc tai...

All the latest news in Vietnam