Category: Khoá Học

Deadline: All year round Khóa Học Online Miễn Phí Cải Thiện Điểm IELTS Kỹ Năng Nói Từ Đại Học Macquarie

Khóa Học Online Miễn Phí Cải Thiện Điểm IELTS Kỹ Năng Nói Từ Đại Học Macquarie

Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu các ví dụ về các câu trả lời hay và xuất sắc cho từng phần của bài thi Nói, đồng thời…

Deadline: All year round

Khóa Học Về Tư Duy Chiến Lược

Tư duy chiến lược là khả năng suy nghĩ ở quy mô lớn nhỏ, dài hạn và ngắn hạn, đi vào quá khứ và hiện tại. Mặc dù tư duy chiến lược là một...

Deadline: All year round

Khóa Học Về Chuyển Đổi CopyWriting

Viết quảng cáo chuyển đổi dạy bạn cách viết bản sao tiếp thị hấp dẫn để chuyển đổi khách hàng tiềm năng trực tuyến thành khách hàng. Khóa học này hướng dẫn bạn qua...

Deadline: 04/12/2022

Buổi Diễn Thuyết Về Kỹ Năng Giao Tiếp Và Phát Triển Mối Quan Hệ

Trong thời đại 4.0 – vạn vật kết nối hiện nay, kỹ năng tạo lập mối quan hệ trong giao tiếp là rất cần thiết và có vai trò quan trọng. Những mối quan hệ tốt, rộng rãi sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn, tạo đà cho sự thăng tiến. Vậy làm sao để xây dựng, phát triển mối quan hệ bền vững?

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự