Category: NO

Nội Quy Cộng Đồng iVolunteer Vietnam

Để tránh việc bị kick, ban hoặc bị xóa bài mà không biết nguyên nhân, các bạn vui lòng đọc kỹ nội quy trước khi tham gia nhóm. Nội Quy Cộng Đồng iVolunteer Vietnam...