Category: Việc Làm

Deadline: 19/03/2023 Tổ Chức Plan International Việt Nam Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế

Tổ Chức Plan International Việt Nam Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế

Tổ chức Plan International bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1954. Lúc bấy giờ, thông qua chương trình Bảo trợ, Plan International đã hỗ trợ cải thiện…