Tagged: #ivolunteer #ivolunteervietnam

Deadline: 05/04/2021

IVMUN 2021 Chính Thức Mở đơn Tuyển Thành Viên Ban Tổ Chức

 📌 Link đơn: ✔️ Ban sự kiện: https://bit.ly/IV21Secretariats ✔️ Chủ tọa Hội đồng và Ban Nội dung: https://bit.ly/IV21Chairs_Contdev 📌 Hạn chót: 23h59’ ngày 05/04/2021 🌟 International Vietnam Model United Nations (IVMUN) là mô hình...