Tagged: #ivolunteer #ivolunteervietnam

Deadline: 14/01/2021

[HCM] Tổ Chức Phi Chính Phủ Change – Chiến Dịch Nhân Nhựa Tuyển Tình Nguyện Viên Cho Sự Kiện “Trạm Nghiên Cứu Xanh” 2021

📌 Deadline: 14/01/2021 🌿 CHANGE là một tổ chức phi chính phủ tại TP Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực môi trường, với các hoạt động chính bao gồm chống biến đổi...