Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Tâm Lí Học Xã Hội

👔👔No deadline

[English caption below]

 🥇Thông tin chi tiết:

 • Thời lượng: 7 tuần (1 -2 tiếng/tuần)
 • Giá cả: Miễn phí
 • Nền tảng: UQx
 • Phân loại: Nhân học
 • Cấp độ: Cơ bản
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (bao gồm cả phụ đề)
 • Tiến độ: Tự học dựa trên bản thân

🥇Tổng quan khóa học:

Chúng ta thường rất để ý tới cách người khác suy nghĩ và hành xử để có thể làm vừa lòng họ. Thỉnh thoảng, những cảm giác này đúng trong 1 số trường hợp nhưng đa số, chúng phản tác dụng.

Tâm lí xã hội giúp người học hiểu cách người khác nghĩ về bản thân họ và những người khác. Điều này thúc đẩy những hành vi của học trong bối cảnh xã hội.

Khóa học này bao gồm các chủ đề khác nhau về tâm lí học xã hội, từ cách chúng ta nghĩ về bản thân, cách chúng ta nghĩ về người khác, và cách chúng ta tương tác với người khác. Người học cũng sẽ được khám phá về cách tạo tác động tới người khác và bị tác động bởi họ. Cuối cùng, bạn sẽ được tìm hiểu về một số vấn đề “khó nhằn” liên quan tới hành vi con người, ví dụ như định kiến và sự hiếu thắng.

Bạn nên học khóa học nếu bạn cảm thấy tò mò về cách chúng ta hành xử thường ngày.

🥇Nội dung khóa học:

 • Cách mọi người ảnh hưởng lẫn nhau
 • Vì sao đôi khi chúng ta làm tổn thương người khác
 • Cách mà chúng ta nghĩ về bản thân
 • Cách chúng ta giao tiếp không thông qua lời nói
 • Lí do mọi người hành xử kiểu xã giao
 • Những định kiến và kiểu hình xuất phát từ đâu

🎇🎇Link khóa họchttps://www.edx.org/course/introduction-to-social-psychology

————————————————-

🥇Details:

 • Length: 7 Weeks
 • Effort: 1–2 hours per week
 • Price: FREE
 • Institution: UQx
 • Subject: Humanities
 • Level: Introductory
 • Language: English
 • Video Transcript: English
 • Course Type: Self-paced on your time
 • Associated Programs: Introduction to Developmental, Social & Clinical Psychology

🥇About this course

We often have firmly held beliefs about why people think and behave the way they do. Sometimes our intuitions are correct, but often they are not.

Social psychology helps us understand how people think about themselves and other people and what motivates their behaviour in social settings.

This course explores a range of topics in social psychology, from how we think about ourselves, how we think about others, and how we interact and communicate with others. We will also discuss the ways that we can influence others and be influenced by others. Finally, we look at some problematic aspects of human behaviour, such as prejudice and aggression.

You should take this course if you are curious about why we behave the way we do.

🥇What you’ll learn:

 • How we influence each other
 • Why we sometimes hurt other people
 • How we think about ourselves and others
 • How we communicate non-verbally
 • Why people behave pro-socially
 • Where prejudice and stereotypes come from

🎇🎇Register here: https://www.edx.org/course/introduction-to-social-psychology

 

Ngan Nguyen

baongan.ivolunteer@gmail.com

You may also like...