Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Quản Lí Xác Suất

?NO DEADLINE

[English Caption Below]

?Giới thiệu:

Khóa học này sẽ mang tới cho bạn cách nhận biết sai số trung bình, giải thích tại sao rất nhiều dự án chậm tiến độ, vượt quá ngân sách và dưới mức dự kiến. Bài giảng về số học của sự không chắc chắn, thực hiện tính toán cơ hội đạt được các mục tiêu cụ thể. Và tiếp cận cách tạo mô phỏng tương tác chỉ mà không cần bổ trợ hoặc macro.

?Nội dung khóa học:

 • Phần 1: Khái niệm cơ bản về quản lý xác suất
 • Phần 2: Năm trọng tâm của sự bất định
 • Phần 3: Giới thiệu về  các ứng dụng
 • Phần 4: Yếu tố con người

?Chi tiết

 • Tổ chức: Stanford
 • Thời lượng: 10 tuần, 1-5 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Môn học : Thống kê và Phân tích dữ liệu
 • Giảng viên: Sam Savage

?Thông tin chi tiết và đăng ký tại:

https://www.edx.org/course/introduction-to-probability-management

——————————————-

?Overview:

This course brings to you how to recognize the Flaw of Averages that explains why so many projects are behind schedule, beyond budget, and below projection. The Arithmetic of Uncertainty which you can calculate true average outcomes and the chances of achieving specified goals. And how to create Interactive Simulations without the need for add-ins or macros

?Syllabus

 • Section 1: Probability Management Basics
 • Section 2: The Five Mindles of Uncertainty
 • Section 3: Introduction to Applications
 • Section 4: The Human Element

?Detail

 • Institution: Stanford
 • Length: 10 weeks, 1-5 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Subject: Data Analysis & Statistics
 • Instructors: Sam Savage

?Further information and register at:

https://www.edx.org/course/introduction-to-probability-management

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=13041

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam