Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Các Chuẩn Mực Xã Hội Từ UNICEF

NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌 Giới thiệu về khóa học:

 • Khóa học là dự án chung của Đại học Penn – UNICEF, bao gồm nhiều ví dụ về các chuẩn mực xã hội đã làm tiếp diễn các hành vi như taỏ hôn, bạo lực giới và an toàn thực phẩm.
 • Đây là phần 1 của loại bài “Social Norms, Social Change”. Khóa học này sẽ giới thiệu tất cả các khái niệm và định nghĩa cơ bản như kỳ vọng xã hội giúp chúng ta phân biệt giữa loại hoạt động xã hội khác nhau như phong tục, lề thói và chuẩn mực xã hội. Trong Phần 2, chúng ta sẽ thực hành tất cả những gì đã được học ở Phần 1.

📌 Các kỹ năng bạn sẽ đạt được:

✔Giáo dục

✔Tâm lý xã hội

✔Phương pháp nghiên cứu

✔Nghiên cứu định tính

📌 Cấu trúc bài học:

1. Hành động phụ thuộc và độc lập + Sự kỳ vọng theo kinh nghiệm

2. Chuẩn mực của sự kỳ vọng + Niềm tin chuẩn mực cá nhân

3. Ưu tiên điều kiện + Chuẩn mực Xã hội

4. Sự thiếu hiểu biết đa nguyên + Các tiêu chuẩn đo lường

📌 Thông tin khóa học:

 • 100% Online
 • Thời lượng: Khoảng 13 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Phụ đề: Tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung, tiếng Hy Lạp, tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Rumani
 • Cung cấp bởi: Đại học Pennsylvania (Đại học Penn) và UNICEF
 • Nền tảng: Coursera
 • Chứng chỉ: Có trả phí

📌 Đăng ký ngay tại: https://www.coursera.org/learn/norms

___________________

📌 About this course:

 • The course is a joint Penn-UNICEF project, and it includes many examples of norms that sustain behaviors like child marriage, gender violence and sanitation practices.
 • This is Part 1 of the Social Norms, Social Change series. This course will introduce all the basic concepts and definitions, such as social expectations that help us distinguish between different types of social practices like customs, descriptive norms and social norms. In Part 2, we will put into practice all we have learned in Part 1.

📌 The skills you will gain:

✔Education

✔Social Psychology

✔Research Methods

✔Qualitative Research

📌 Syllabus:

1. Interdependent & Independent Actions + Empirical Expectations

2. Normative Expectations + Personal Normative Beliefs

3. Conditional Preferences + Social Norms

4. Pluralistic Ignorance + Measuring Norms

📌 Course information:

 • 100% Online
 • Duration: Approx. 13 hours to complete
 • Language: English
 • Subtitles: Arabic, French, Portuguese, Chinese, Greek, Italian, Vietnamese, German, Russian, Turkish, English, Spanish, Romanian
 • Offered by: The University of Pennsylvania (commonly referred to as Penn) and UNICEF
 • Platform: Coursera
 • Certificate: Paid

📌 Register now: https://www.coursera.org/learn/norms

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com

You may also like...