Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tư Duy Phản Biện & Giải Quyết Vấn Đề

🌏 NO DEADLINE

[English caption below]

✅ Trong môi trường kinh doanh hiện nay, các tổ chức đã xác định tư duy phản biện và giải quyết vấn đề là những kỹ năng không thể thiếu cho sự thành công của nhân viên và tổ chức.

✅ Những người chuyên nghiệp nhất có thể đánh giá môi trường, phân tích tình huống, thiết kế giải pháp, cuối cùng là chiến thắng trông một viễn cảnh cạnh tranh.

✅ Khóa học này, là một phần của chương trình Chứng chỉ Chuyên nghiệp về Những điều cần thiết cho khả năng lãnh đạo, sẽ làm sáng tỏ, thảo luận, và cung cấp những phương pháp ứng dụng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề trpng bối cảnh kinh doanh. Người học sẽ có những liên kết với kinh nghiệm bằng việc phân tích và đánh giá các bài nghiên cứu cụ thể.Việc thực hành tốt nhất để giải quyết vấn đề là được thảo luận và minh họa bao gồm cách để cân nhắc những giải pháp thay thế, kết hợp các ý kiến phản hồi từ các bên liên quan, và cách và khi nào nên bắt đầu lại.

🌏 Bạn sẽ được học

 • Cách để thể hiện các phân tích và đánh giá chiến lược
 • Cách để nhận thức và đánh giá một nhu cần then chốt và thiết kế một giải pháp thích hợp
 • Cách để xác định các bên liên quan then chốt và đảm bảo việc đáp ứng những nhu cầu của họ
 • Cách để tận dụng khả năng giải quyết vấn đề một cachs thích hợp
 • Cách để hợp tác vượt qua chướng ngại vật
 • Cách để phân tích thất bại để cải thiện hiệu suất trong tương lai

🌏 Thông tin khóa học

 • Nhà thành lập: RITx
 • Giảng viên: Mike Johansson
 • Nền tảng: edX
 • Lĩnh vực: Giao tiếp
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 3 tuần, 4 – 6 tiếng/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

🌏 Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/2Qyrpgn

——————————————————

🌏 NO DEADLINE

✅ In today’s business environment, organizations have identified critical thinking and problem-solving as skills that are integral to an employee’s–and their organization’s–success.

✅ The most successful professionals can assess the environment, analyze a situation, design a solution, and ultimately win in a competitive scenario.

✅ This course, part of the Leadership Essentials Professional Certificate program, will demystify, discuss, and provide application techniques for critical thinking and problem-solving in a business context. Learners will draw connections to their work experience by analyzing and critiquing case studies. Best practices for problem-solving will be discussed and illustrated including how to weigh alternative solutions, incorporate feedback from stakeholders, and how and when to start over.

🌏 What you’ll learn

 • How to perform strategic analysis and assessment
 • How to perceive and assess a critical need and design a tailored solution
 • How to identify key stakeholders and ensure their needs are met
 • How to employ adaptive problem-solving
 • How to work through obstacles collaboratively
 • How to analyze failure to improve future performance

🌏 About this course

 • Institution: RITx
 • Instructor: Mike Johansson
 • Foundation: edX
 • Subject: Communcation
 • Price: Free
 • Length: 3 weeks, 4 – 6 hours per week
 • Language: English
 • 100%  online

🌏 Resigter and have more infomation right here: https://bit.ly/2Qyrpgn

 

Hân Huỳnh

baohan.ivolunteer@gmail.com

You may also like...