Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Phân Tích Tiếp Thị 

🔥NO DEADLINE

[English Caption Below]

🔑Giới thiệu 

Trong khóa học này, bạn sẽ học được cách áp dụng các khái niệm nâng cao cũng như phương pháp phân tích liên kết vào các quyết định về sản phẩm, cũng như tìm hiểu những cách tốt nhất để phân phối và bán sản phẩm của bạn cho người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội giúp bạn trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhận thấy những lợi ích thiết thực tại nơi làm việc

🔑Nội dung khóa học

 • Sản phẩm: Phân tích liên kết
  Cây quyết định
 • Phân phối: Mô hình quyết định vị trí cửa hàng
 • Bán hàng: Quy trình bán hàng của người tiêu dùng cho các kênh truyền thống và thương mại điện tử

🔑Chi tiết

 • Tổ chức: BerkeyleyX
 • Thời lượng: 4 tuần, 5-7 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Giảng viên: Stephan Sorger

🔑Thông tin chi tiết và đăng ký tại:

https://www.edx.org/course/marketing-analytics

——————————

🔑Overview

In this marketing course, you will learn how to apply advanced concepts such as conjoint analysis and decision tree methodologies to product decisions, as well as learn the best ways to distribute and sell your offerings to consumers.This course will equip you with the knowledge and skills necessary to immediately see practical benefits in the workplace.

🔑What you’ll learn

 • Product: Conjoint analysis
 • Product: Decision trees
 • Distribution: Store location decision model
 • Sales: Consumer sales process for brick and mortar and ecommerce channels

🔑Detail

 • Institution: BerkeyleyX
 • Length: 4 weeks, 5-7 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructors: Stephan Sorger

🔑Further information and register at:

https://www.edx.org/course/marketing-analytics

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Hà Nguyễn

nguyenha.ivolunteer@gmail.com

You may also like...