Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tư Duy Phản Biện Và Giải Quyết Vấn Đề

NO DEADLINE

English Bellow

Giới thiệu chung

Trong môi trường thương mại hóa ngày nay, các tổ chức xác định rằng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề là những kỹ năng không thể thiếu đối với sự thành công của nhân viên – và tổ chức của họ.

Các chuyên gia thành công nhất có thể đánh giá môi trường, phân tích tình huống, thiết kế giải pháp và cuối cùng giành chiến thắng trong một kịch bản cạnh tranh.

Khóa học này là một phần của chương trình Chứng chỉ Chuyên môn Cần thiết về Lãnh đạo, sẽ làm sáng tỏ, thảo luận và cung cấp các kỹ thuật ứng dụng cho tư duy phản biện và giải quyết vấn đề trong bối cảnh kinh doanh cho bạn. Người học sẽ rút ra các kinh nghiệm làm việc của bằng cách phân tích và phản bác các trường hợp mẫu điển hình. Các phương pháp hay nhất để giải quyết vấn đề sẽ được thảo luận và minh họa bao gồm: cách cân nhắc các giải pháp thay thế, kết hợp phản hồi từ các bên liên quan, cách thức và thời điểm bắt đầu lại.

Bạn học được từ khóa học này:

 • Cách thực hiện phân tích và đánh giá chiến lược
 • Cách nhận thức và đánh giá nhu cầu quan trọng và thiết kế một giải pháp phù hợp
 • Cách xác định các bên liên quan chính và đảm bảo nhu cầu của họ được đáp ứng
 • Cách sử dụng khả năng giải quyết vấn đề
 • Cách hợp tác để vượt qua cản trở
 • Cách phân tích thất bại để cải thiện hiệu suất trong tương lai

Giảng viên:

Mike Johansson: Principal Lecturer, School of Communication of Rochester Institute of Technology

Thông tin khóa học:

 • Hình thức: Online 100%
 • Học phí: miễn phí 100%
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Được cấp chứng chỉ chuyên gia sau khi hoàn thành khóa học (nộp 199$ nếu bạn muốn có chứng chỉ)
 • Từ: Rochester Institute of Technology
 • Cấp độ: Sơ cấp
 • Môn học: Giao tiếp

Link khóa học: https://www.edx.org/course/critical-thinking-problem-solving-3

——————————————————————————–

About this course

In today’s business environment, organizations have identified critical thinking and problem-solving as skills that are integral to an employee’s–and their organization’s–success.

The most successful professionals can assess the environment, analyze a situation, design a solution, and ultimately win in a competitive scenario.

This course, part of the Leadership Essentials Professional Certificate program, will demystify, discuss, and provide application techniques for critical thinking and problem-solving in a business context. Learners will draw connections to their work experience by analyzing and critiquing case studies. Best practices for problem-solving will be discussed and illustrated including how to weigh alternative solutions, incorporate feedback from stakeholders, and how and when to start over.

What you’ll learn

 • How to perform strategic analysis and assessment
 • How to perceive and assess a critical need and design a tailored solution
 • How to identify key stakeholders and ensure their needs are met
 • How to employ adaptive problem-solving
 • How to work through obstacles collaboratively
 • How to analyze failure to improve future performance

Your instructors: 

Mike Johansson: Principal Lecturer, School of Communication of Rochester Institute of Technology

Course information:

 • Price: FREE
 • Certificate: Professional Certificate in Leadership Essentials  (Add a Verified Certificate for $199 USD)
 • Language: English
 • Institution: Rochester Institute of Technology
 • Level: Introductory
 • Subject: Communication

Link course: https://www.edx.org/course/critical-thinking-problem-solving-3

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=13334

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam