Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Đào Tạo Bán Hàng

? No Deadline

[English caption below]

? Mô tả về khóa học

?Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khoa học bán hàng. Như chúng ta đã biết, bán hàng có thể là một nghề rất sinh lợi. Nếu bạn có ước mơ lớn, và bạn muốn tận dụng tối đa cuộc sống của mình, hãy cùng tôi đi trên hành trình này.

?Cho dù bạn là người mới hay đã có một vài năm kinh nghiệm trong ngành, đây là khóa học sẽ giúp bạn bán được nhiều hàng hơn. Trong khóa học này, bạn sẽ học về ngôn ngữ cơ thể, ngoại hình, thái độ, thiết lập mục tiêu, đàm phán, v.v. Rất nhiều khái niệm được thảo luận dựa trên nghiên cứu khoa học, do đó chúng đã được chứng minh là có hiệu quả. Tôi hy vọng bạn thích nó, và nếu bạn làm vậy, hãy để lại cho tôi nhận xét về những gì bạn thích nhất về nó.

? Chi tiết khóa học

?Học phí: miễn phí

?Ngôn ngữ học: Tiếng Anh

?Người dạy: DIMITAR IVANOV

? Nội dung bài học

 • Tâm lý bán hàng.
 •  Các nguyên tắc cơ bản về bán hàng.
 • Các quy tắc hàng đầu cần tuân theo.
 • Ngôn ngữ cơ thể.
 • Thiết lập mục tiêu.
 • Khoa học của việc thiết lập mục tiêu.
 • Kĩ năng thương lượng
 • Nụ cười.Khoa học về nụ cười.
 • Xuất hiện những gì mong đợi trong năm đầu tiên bán hàng của bạn.
 • Làm thế nào để ngừng bào chữa.

?Thông tin chi tiết tại: https://www.udemy.com/course/sales-training-fundamentals-of-selling/

——————————————————————————

?Course description

?Together, we’ll be learning about the science of sales. As we all know, sales could be a very lucrative profession. If you have big dreams, and you want to make the most of your life, join me on on this journey.

?Whether you are new, or with a few years of experience in the industry, this is the course that will help make more sales. In this course you will learn about body language, appearance, attitude, goal setting, negotiation, and more. A lot of the concept discussed are based on scientific research, therefore they are proven to work. I hope you enjoy it, and if you do, please leave me a comment of what you enjoyed most about it.

? Detail

?Tution: free

?Course Language: English

?Created by DIMITAR IVANOV

What you’ll learn

 • Psychology of sales.
 • Fundamentals of Sales.
 • Top rules to follow.
 • Body language.
 • Goal setting. The Science of setting goals.
 • Negotiation skills.
 • Smile. The science of smiling.
 • Appearance.
 • What to expect in your 1st year of selling.
 • How to stop excuses.

? For more information: https://www.udemy.com/course/sales-training-fundamentals-of-selling/

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=12866

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam