Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Trở Thành Luật Sư

❗❗NO DEADLINE❗❗

English Caption Below

🌟  Có một công việc về pháp lý có thể mang lại lợi ích về mặt tài chính và giúp bạn xây dựng sự nghiệp lâu dài qua việc giúp đỡ người khác.Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về bản chất của chính lĩnh vực pháp lý và các lộ trình khác nhau trong ngành luật. Bạn sẽ xác định các kỹ năng cần thiết để thành công với tư cách là một luật sư đồng thời nâng cao kỹ năng bản thân cho phù hợp.

🌟 Cụ thể, khóa học đưa ra 4 chủ đề chính gồm các cách học tập và làm việc trong ngành, kĩ năng làm việc, lĩnh vực hành nghề và sự đa dạng trong lĩnh vực pháp lý.

🔥 THÔNG QUA KHÓA HỌC BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ?

  • Đánh giá khóa học phù hợp với bản thân
  • Phát triển kỹ năng trong ngành Luật
  • Hiểu biết về lộ trình sự nghiệp của ngành
  • Tìm hiểu về sự đa dạng của lĩnh vực pháp lý
  • Xem xét ngành Luật có phù hợp với bản thân hay không

🔥 THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Cung cấp bởi: ĐH Luật

Nền tảng: Futurelearn

Giảng viên: Morag Duffin

Thời lượng: 6 tiếng

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hình thức: Online

 👉ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ NGAY TẠI: https://www.futurelearn.com/courses/how-do-i-become-a-lawyer-

——————————————————————————————-

How to Become a Lawyer

🌟 Legal careers can be both financially and emotionally rewarding, allowing you to build a long-lasting career around helping people in need. However, the legal sector has also been accused of a lack of diversity and representation.

🌟 In this course, you’ll learn about the nature of the legal sector itself, and the different routes into law. You’ll identify the skills needed to succeed as a lawyer, and how you can upskill yourself accordingly. You’ll have an overview of the different routes to studying and working in law, the skills needed to work in law, the different practice areas in law, diversity, and support in the legal sector.

🔥 WHAT WILL YOU ACHIEVE?

  • Evaluate which route would suit you best
  • Explain which skills are valued in law
  • Assess the diversity within the legal sector
  • Evaluate whether a career in law is the right fit for you

🔥 ABOUT THE COURSE 

Offered by: University of Law

Professor:  Morag Duffin

Syllabus: 6 hours

Language: English

Online, self-paced on your time

🔥 ENROLMENT:

👉 REGISTER FOR FREE AT: https://www.futurelearn.com/courses/how-do-i-become-a-lawyer-

___________________________________________________________

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Nga Thúy

bthuynga.ivolunteer@gmail.com

You may also like...