Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Pháp Trung Cấp B1-B2

NO DEADLINE
[ English caption below ]

? Tổng quan:

+ Khóa học tiếng Pháp trình độ trung cấp B1 / B2 này, phù hợp với các yêu cầu của Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Châu Âu, là một phần của hệ thống kép “đào tạo với công nghệ kỹ thuật số” và “ngôn ngữ và đa văn hóa” do Đại học Paris Saclay thiết lập. Nó nhằm vào tất cả các sinh viên muốn theo đuổi giáo dục đại học của họ tại Pháp. Nó không chỉ cho phép họ có trình độ tiếng Pháp cần thiết để theo học các khóa học trong hệ thống cao hơn của Pháp về kỹ năng ngôn ngữ, mà còn giúp họ thích nghi với môi trường mới trong điều kiện tốt nhất.

+ Khóa học này mang đến sự đắm chìm trong thế giới sinh viên thông qua các video khóa học, văn bản ở nhiều định dạng, đoạn trích ngắn từ các bộ phim và video chân thực mang lại tiếng nói cho sinh viên Pháp hoặc người nước ngoài sống tại Pháp. Học sinh sẽ có thể làm việc trên tất cả các kỹ năng (hiểu nói và viết, diễn đạt bằng miệng và viết, ngữ pháp và từ vựng), sau đó kiểm tra kỹ năng của mình bằng cách sử dụng nhiều câu hỏi được đưa ra và mỗi tuần, họ cũng sẽ có cơ hội tham gia vào các cuộc tranh luận và các cuộc thảo luận được tổ chức trên diễn đàn.

Thông tin khóa học:          

– Khóa học này được tài trợ với sự hỗ trợ của Đại học Paris-Saclay và của Quỹ Patrick và Lina Drahi.

– Người hướng dẫn: Julie André – giáo sư văn học và ngôn ngữ Pháp tại Ecole Polytechnique (Pháp)

-Thời gian : 46 tiếng

– Cấp độ: Trung cấp

– Hình thức: 100% online

– Nhận được chứng chỉ khi hoàn thành khóa học ( phải trả phí )

Lưu ý quan trọng: Chứng chỉ này không thay thế việc vượt qua các bài kiểm tra để chứng nhận trình độ B1 hoặc B2 như các bài kiểm tra được cung cấp bởi Ciep: TCF, Delf hoặc Dalf.

?Link đăng kí khóa học: https://www.coursera.org/learn/etudier-en-france#instructors

——————————————

? General Introduction:

+ This intermediate level B1 / B2 French course, in accordance with the requirements of the European Framework of Reference for Languages, is part of the dual system “training with digital technology” and “language and interculturality” set up by the University of Paris Saclay. It is aimed at all students wishing to pursue their higher education in France. It will not only allow them to have the required level in French to follow courses in the French higher system in terms of language skills, but will help them to adapt to their new environment in the best conditions.

+ This course offers an immersion in the student world through course videos, texts in multiple formats, short extracts from films and authentic videos which give a voice to French or foreign students living in France. Students will be able to work on all skills (oral and written comprehension, oral and written expression, grammar and vocabulary), then test their skills using the many quizzes offered and, each week, they will also have the opportunity to participate in debates and discussions. discussions organized on the forum. Discover life in France and the French-speaking world through its cultures, literatures, films, television news and language (standard and more familiar) and understand the French higher education system (attend a lecture, understand how the evaluation works …): here are some of the challenges of this course. Its objectives are therefore linguistic, but also cultural and practical!

Course Information:

– This course was funded with the support of the University of Paris-Saclay and that of the Patrick and Lina Drahi Foundation.

– Instructor: Julie André – a professor of French literature and language at the Ecole Polytechnique (France) as well as at Sciences Po Paris

– Time: 46 hours

– Intermediate level

– 100% online

 

Important note: this Certificate does not replace the passing of tests attesting to level B1 or B2 such as those offered by the Ciep: TCF, Delf or Dalf.

?Course link: https://www.coursera.org/learn/etudier-en-france#instructors

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=12861

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam