Deadline: All year round

Tổng Hợp Các Khóa Học Online Về Ngôn Ngữ Hoàn Toàn Miễn Phí

🔻 [Online] Khóa Học Tiếng Nhật Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu

Link: https://ivolunteervietnam.com/online-khoa-hoc-tieng-nhat-mien-phi-cho-nguoi-moi-bat-dau.html 

Deadline: 28/02/2021

 

🔻Khóa Học Giao Tiếp Tiếng Pháp Miễn Phí Từ Future Learn

Link: https://ivolunteervietnam.com/khoa-hoc-giao-tiep-tieng-phap-mien-phi-tu-future-learn.html 

No deadline

 

🔻[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tiếng Anh Công Sở Giao Tiếp Cơ Bản

Link: https://ivolunteervietnam.com/online-khoa-hoc-mien-phi-ve-tieng-anh-cong-so-giao-tiep-co-ban.html 

No deadline

 

🔻[Online] Khóa Học Tiếng Hàn Cho Người Mới Bắt Đầu (Kỹ Năng Đọc, Viết, Nói)

Link: https://ivolunteervietnam.com/online-khoa-hoc-tieng-han-cho-nguoi-moi-bat-dau-ky-nang-doc-viet-noi.html  

No deadline

 

🔻[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Tây Ban Nha Chủ Đề: Careers And Social Events Từ Đại Học California

Link: https://ivolunteervietnam.com/online-khoa-hoc-mien-phi-tieng-tay-ban-nha-chu-de-careers-and-social-events-tu-dai-hoc-california.html 

No deadline

 

🔻[Online] Khóa Học Giới Thiệu Bảng Chữ Cái Tiếng Hàn

Link: https://ivolunteervietnam.com/online-khoa-hoc-gioi-thieu-bang-chu-cai-tieng-han.html 

No deadline

 

🔻[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Thái Từ Đại học Malaya

Link: https://ivolunteervietnam.com/online-khoa-hoc-mien-phi-tieng-thai-tu-dai-hoc-malaya.html 

No deadline

 

🔻[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Anh Thương Mại

Link: https://ivolunteervietnam.com/online-khoa-hoc-mien-phi-tieng-anh-thuong-mai.html

No deadline

 

🔻[Online] Khóa Học Tiếng Nhật Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Miễn Phí Từ Trường Đại Học Waseda Nhật Bản

Link: https://ivolunteervietnam.com/online-khoa-hoc-tieng-nhat-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-mien-phi-tu-truong-dai-hoc-waseda-nhat-ban.html 

No deadline

 

🔻[Online] Khóa Học Miễn Phí Luyện Phát Âm Và Cải Thiện Khả Năng Nói Tiếng Nhật

Link: https://ivolunteervietnam.com/online-khoa-hoc-mien-phi-luyen-phat-m-va-cai-thien-kha-nang-noi-tieng-nhat.html 

Deadline: 31/03/2021

 

 

You may also like...