Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Anh Thương Mại

[English caption below]

🍀Mô tả khóa học:

 

👉 Email Marketing là một trong những giải pháp thuận lợi nhất để kết nối và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Điều này trở nên dễ dàng hơn cho bạn nếu bạn tham gia một trong các khóa học trực tuyến về Email Marketing.

 

👉Nếu bạn muốn thành công với Email Marketing, thì các khóa học này sẽ giúp bạn tìm hiểu các nguyên tắc và chiến lược phù hợp với chúng tôi và chúng tôi đã sử dụng để xây dựng các chiến dịch Email Marketing.

 

👉Tiếng Anh thương mại: Tiếp thị và Bán hàng

Đại học Bang Arizona đang chấp nhận đơn đăng ký cho khóa học trực tuyến miễn phí này có tên là “Tiếng Anh Thương mại: Tiếp thị và bán hàng”. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng tiếng Anh hiệu quả hơn trong khi tham gia cùng các chuyên gia toàn cầu thành công trên khắp thế giới. Bạn cũng sẽ phát triển các kỹ năng của mình, cùng với những nhân vật đích thực làm việc trong lĩnh vực tiếp thị cũng nỗ lực cải thiện kỹ năng giao tiếp của họ.

 

  • Nhà cung cấp: Arizona State University
  • Môn học: Tiếng Anh
  • Thời lượng: 6 tuần
  • Ngày bắt đầu: Đang diễn ra

 

📌Đăng kí tại: https://www.coursera.org/learn/ingles-empresarial-marketing-ventas

 

[Online] Marketing And Sales Từ Đại Học Arizona State

 

👉Email Marketing is one of the most advantageous solutions to connect and maintain relationships with customers. This becomes easier for you if you join one of the online courses in email marketing.

👉If you want to be successful with Email Marketing, then these courses will help you to learn the principles and strategies that work for us and that we have used to build Email Marketing campaigns.

 

👉Arizona State University is accepting applications for this free online course named as “Business English: Marketing and sales”. In this course, you will learn to use English more efficiently while joining successful global professionals around the world. You will also develop your skills, along with authentic characters who work in marketing who also strive to improve their communication skills.

  • Provider: Arizona State University
  • Subject: English
  • Duration: 6 weeks
  • Start Date: Ongoing

 

You may also like...