[Online] Khóa Học Miễn Phí Tiếng Tây Ban Nha Chủ Đề: Careers And Social Events Từ Đại Học California

NO DEADLINE 

English below

Tiếng Tây Ban Nha có thể mở ra nhiều cánh cửa cho bạn. Nếu bạn có niềm đam mê với tiếng Tây Ban Nha nhưng bạn cảm thấy mình chưa có đủ động lực để theo đuổi nó đúng cách, danh sách các Khóa học tiếng Tây Ban Nha Trực tuyến Tốt nhất của chúng tôi sẽ giúp bạn đi đúng hướng.

Thông qua danh sách của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy một số khả năng tốt nhất cho bạn. Hãy tìm kiếm các khóa học nhất định và chọn một khóa học để theo đuổi và nâng cao cơ hội tương lai của bạn.

Topic từ vựng tiếng Tây Ban Nha lần này:Nghề nghiệp và Sự kiện xã hội

Đại học California sẽ cung cấp khóa học trực tuyến miễn phí về từ vựng tiếng Tây Ban Nha: Nghề nghiệp và Sự kiện Xã hội cho sinh viên. Khóa học này sẽ giới thiệu các từ vựng mới về các lĩnh vực ăn uống, thời trang, nghề nghiệp và nó sẽ đưa bạn đến gần hơn ngưỡng 500 từ vựng tiếng Tây Ban Nha, đây là khóa học cuối cùng trước khi bạn muốn thể hiện khả năng thành thạo của bạn trong việc sử dụng từ vựng và ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha cơ bản.

Nhà cung cấp: Đại học California

Chủ đề: Khóa học ngôn ngữ

Thời lượng: 3 tuần

Ngày bắt đầu: 5/01/2021

ĐĂNG KÝ: https://www.coursera.org/learn/spanish-vocabulary-careers

===========

Spanish Vocabulary Course: Careers and Social Events Provided by California University

Spanish can open many doors for you. If you have got a passion for Spanish but you feel like you aren a motivated enough to get it properly, our list of the Best Online Spanish Language Courses will help you to get on the track.

Through our given list, you will find some of the best possibility for your desired study. Check out given courses and choose the one for your learning and raise your career shining.

Spanish Vocabulary: Careers and Social Events

The University of California is offered Spanish Vocabulary: Careers and Social Events free online course for brilliant students. This fourth course will introduce new vocabularies in the areas of dining, fashion, professions, and careers and will bring you ever closer to the 500-word threshold for beginning Spanish this is the final course before you will undertake a project that showcases your mastery of basic Spanish vocabulary and grammar.

Provider: University of California

Subject: Language Learning

Duration: 3 Weeks

Start Date: Jan 5th 2021

Apply here: https://www.coursera.org/learn/spanish-vocabulary-careers

You may also like...