Tagged: ivolunteer

Deadline: 04/06/2021

[HN] Chương Trình Thực Tập Quốc Tế Mùa Thu International Internship – Fall 2021 Của Tổ Chức Phi Chính Phủ Samaritan’s Purse International Relief (SPIR) Tuyển Thành Viên (Có Hỗ Trợ Lương)

🔴  Deadline: 04/06/2021. I. GIỚI THIỆU ☑ Samaritan’s Purse International Relief (SPIR) là một tổ chức phi lợi nhuận của Cơ đốc giáo cung cấp viện trợ cho những người bị thương trên khắp...