Deadline: 28/02/2021

[Online] Khóa Học Tiếng Nhật Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu

DEADLINE:28/02/2021

English below

 

📌 Giới thiệu về khóa học

Tiếng Nhật hiện nay là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất mà nhiều người muốn theo đuổi. Tuy nhiên, nó cũng là một trong những ngôn ngữ khó học nhất. Tham gia khóa học này sẽ giúp bạn làm quen với tiếng Nhật và cung cấp cho bạn một số câu lệnh thông dụng trong tiếng Nhật.

 

📌Những gì bạn sẽ học

Những câu lệnh thông thường: đặt hàng,hỏi đáp về vấn đề trong đời sống hàng ngày

-Cách giới thiệu bản thân và nói lời chào

-Văn hóa và xã hội Nhật Bản 

📌Đăng ký

-Thời gian: 5 tuần; 3-5h/tuần

-Giảng viên: Naoko Kinoshita

-Thông tin chi tiết: https://www.edx.org/course/steps-in-japanese-for-beginners1-part1-2

 

[Online] Steps in Japanese for Beginners Free Course 

 

DEADLINE:28/02/2021

 

📌About this course 

Japanese now is one of the most popular languages that people want to learn. However, it is also one of the hardest languages to learn. This course will help you to get used to Japanese and provide you some common commands in Japanese.

📌 What you’ll learn

-Common commands: ordering, asking questions about daily life’s problems

-How to introduce yourself and say greetings

-About Japanese culture and society 

 

📌Registration 

-Length: 5 Weeks

-Effort:3-5 hours per week

-Instructor: Naoko Kinoshita

-Apply here: 

https://www.edx.org/course/steps-in-japanese-for-beginners1-part1-2

You may also like...