Tagged: ivolunteervietnam

Deadline: All year round

Khóa Học Về Mẹo Phỏng Vấn Video

Phỏng vấn qua video là một phần quan trọng của quá trình tuyển dụng ngày nay. Yêu họ hay ghét họ, họ sẽ không biến mất. Khóa học này dạy những người tìm việc...

Deadline: All year round

Khóa Học Về Digital Body Language

Đây là khóa học giúp bạn hiểu về cách để ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu để nắm bắt ý nghĩa thực sự của thông điệp. Bởi vì không có những tín hiệu...

Deadline: 31/01/2023

Trường Nghiên Cứu Quốc Tế Max Planck (IMPRS) Của Đức Tuyển Thực Tập Sinh Sho Chương Trình Student Research Internships Năm 2023

IMPRS-CellDevoSys là Trường Nghiên cứu Max Planck Quốc tế được đặt tại Viện Di truyền và Sinh học Tế bào Phân tử Max Planck (MPI-CBG) phối hợp với Đại học Technische Dresden (TUD). Nhiệm vụ nghiên cứu của chương trình xoay quanh câu...

Deadline: 09/12/2022

VANG Academy Mở Đơn Tuyển Thành Viên Đợt 2

𝐕𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 – dự án thành viên thuộc hệ sinh thái VANG. 𝐕𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 là dự án giáo dục bao gồm: dạy học miễn phí và định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh...