Khóa Học Giao Tiếp Tiếng Pháp Miễn Phí Từ Future Learn

NO DEADLINE

🌎Học đọc, viết, nói và hiểu tiếng Pháp từ khóa học được giảng dạy bởi đại học hàng đầu Luân Đôn, tại sao không?

Khóa học dưới đây là lý tưởng cho bất kỳ ai có ý định muốn bắt đầu học tiếng Pháp dùng để giải trí, học tập. Bên cạnh đó là các mẹo học nói tiếng Pháp cực kỳ hữu ích. Bạn sẽ nâng cao cả năng lực đọc nói tiếng Pháp và cả những hiểu biết về văn hóa nói cũng như ngôn ngữ Pháp trong suốt quá trình học.

🔻Nội dung khóa học:
– Chào hỏi, giới thiệu bản thân.
– Các quốc gia.
– Bảng chữ cái và số.
– Nghề nghiệp.
– Ngày tháng.

🔻Đến cuối khóa, bạn có thể:
– Thực hiện cuộc trò chuyện đơn giản bằng tiếng Pháp.
– Viết được văn bản ngắn liên quan đến thông tin cá nhân.
– Nghe được các cuộc hội thoại tiếng Pháp cơ bản.
– Học được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Pháp.

🔻Đối tượng: bắt đầu học tiếng Pháp.

👉Đăng ký học tại: https://bitly.com.vn/5rhgb0

You may also like...