Deadline: 31/03/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Luyện Phát Âm Và Cải Thiện Khả Năng Nói Tiếng Nhật

DEADLINE:31/03/2021

English below

 

📌Giới thiệu khóa học

Một trong những khía cạnh khó khăn nhất của việc học tiếng Nhật chính là phát âm.

 

Hầu hết những người học Nhật, dù ở trình độ cơ bản hay nâng cao, đều đã trải qua ít nhất một lần bị hiểu lầm hoặc không thể diễn tả một cách chính xác ý mình muốn nói vì phát âm sai.

 

Vì vậy, khóa học ngôn ngữ này đã được tạo ra để giúp bạn cải thiện khả năng phát âm của mình và giúp bạn tự tin khi nói tiếng Nhật.

 

📌Những gì bạn sẽ học

Phát âm, trọng âm và ngữ điệu phù hợp để cải thiện tiếng Nhật giao tiếp của bạn

-Các kỹ thuật khác nhau để luyện tập và cải thiện cách phát âm tiếng Nhật

-Văn hóa và xã hội Nhật Bản 

📌Đăng ký

-Thời gian: 5 tuần; 3-5h/tuần

-Giảng viên:Takako Toda

-Thông tin chi tiết: https://www.edx.org/course/japanese-pronunciation-for-communication

 

[Online] Practice pronunciation and improve your spoken Japanese Free Course

 

DEADLINE:31/03/2021

 

📌About this course 

One of the most challenging aspects of learning Japanese is pronunciation.

 

Most non-native Japanese speakers, whether basic level or advanced, have experienced at least one situation when they were misunderstood or couldn’t share their true feelings because of incorrect pronunciation.

 

Therefore, this language course has been designed to help you improve your pronunciation, and give you confidence in spoken Japanese.

 

📌 What you’ll learn

-Appropriate pronunciation, accent and intonation to improve your communicative Japanese

-Different techniques to practice and improve Japanese pronunciation, including “shadowing”

-About Japanese culture and society through pronunciation practice

 

📌Registration 

-Length: 5 Weeks

-Effort:3-5 hours per week

-Instructor: Takako Toda

-Apply here: https://www.edx.org/course/japanese-pronunciation-for-communication

 

You may also like...