Deadline: All year round

YBOX.VN Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Đối Tác Truyền Thông Part-Time/ Thực Tập Sinh Vận Hành Dự Án Part-Time/ Thực Tập Sinh Biên Tập & Duyệt Part-Time

YBOX.VN là mạng xã hội tuyển dụng và phát triển kỹ năng cho giới trẻ Việt Nam với hơn 34 triệu người dùng là người trẻ học tập sinh sống tại Việt Nam và du học sinh ở khoảng 200 quốc gia trên toàn thế giới (Theo Google Analytics 6/2022). 

YBOX.VN tuyển dụng ứng viên tại Việt Nam và trên toàn cầu: Ứng viên thực tập tại Hà Nội sẽ cần đến văn phòng YBOX (Giảng Võ, Hà Nội) làm việc từ thứ 2 – 6, được chọn làm việc bán thời gian (part-time) linh hoạt phù hợp với lịch học tại trường. Các ứng viên thực tập tại HCM, địa phương khác hoặc ở nước ngoài có thể làm việc Online.

I. THỰC TẬP SINH ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG PART-TIME

?MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý các kênh truyền thông (website, mail, fanpage,…);
 • Đối ngoại, đàm phán với đối tác của YBOX;
 • Đề xuất các sáng kiến cải thiện chất lượng công việc tới ban lãnh đạo
 • Hình thức: Bán thời gian linh hoạt theo lịch học

? YÊU CẦU ỨNG VIÊN

 • Yêu thích YBOX, mong muốn đóng góp tri thức cho cộng đồng;
 • Có thể sắp xếp thời gian làm việc part-time;
 • Có laptop cá nhân;
 • Chăm chỉ, trách nhiệm.

 ?CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

 • Phát triển và trải nghiệm thực tế kỹ năng lãnh đạo, khởi nghiệp và tự mình đưa ra các chiến lược hành động giúp YBOX.VN đạt được các mục tiêu triệu người dùng;
 • Cơ hội kết bạn, và học hỏi với đội ngũ thành viên trẻ trung năng động, và các lãnh đạo của YBOX.VN;
 • Cơ hội trở thành các nhà lãnh đạo chính thức của YBOX.VN trong tương lai;
 • Được nhận chứng nhận (e-certificate), chứng nhận thực tập có dấu đỏ công ty, được xác nhận thư giới thiệu (recommendation letter) để xin học bổng, hoặc xác nhận CV (reference) khi xin việc ở các tổ chức cơ quan khác;
 • Thực tập tại một công ty khởi nghiệp trẻ với một sứ mệnh xã hội như YBOX.VN là cơ hội để mỗi cá nhân đem một phần công sức của mình đem lại những tác động tích cực trong cộng đồng và giúp đỡ hàng triệu người trẻ khác thành công hơn thông qua những cơ hội. Đó là câu chuyện thuyết phục nhất đối với những hội đồng học bổng hay nhà tuyển dụng khác nhưng chỉ dành cho những người thực sự thể hiện được tố chất lãnh đạo của mình trong kỳ thực tập tại YBOX.VN;
 • Lưu ý: Các thực tập sinh không hưởng lương, tuy nhiên sau quá trình thử việc sẽ có thể hưởng lương theo quy định chung của YBOX.

 ?CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

 • Ứng tuyển TẠI ĐÂY
 • Hạn cuối: 23:59 ngày 31/12/2030
 • Lưu ý: Do hạn chế về mặt thời gian, chúng tôi có thể sẽ chỉ phản hồi kết quả ứng tuyển qua email cho các ứng viên được chọn. Trong và sau khi ứng tuyển, vui lòng thường xuyên kiểm tra cả hòm thư Spam hoặc Promotions (Quảng cáo) để không bỏ sót bất cứ thông báo nào từ chúng tôi.

II. THỰC TẬP SINH VẬN HÀNH DỰ ÁN PART-TIME

〽️MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Hỗ trợ ban lãnh đạo đảm bảo hoạt động các dự án
 • Nghiên cứu, phát triển quy trình giúp dự án phát triển đạt được mục tiêu đề ra
 • Đảm bảo các mục tiêu (KPI) về số lượng và chất lượng dự án;
 • Đề xuất các sáng kiến cải thiện chất lượng công việc tới ban lãnh đạo
 • Hình thức: Bán thời gian linh hoạt theo lịch học

 〽️YÊU CẦU ỨNG VIÊN

 • Yêu thích YBOX, mong muốn đóng góp tri thức cho cộng đồng;
 • Có thể sắp xếp thời gian làm việc part-time;
 • Có laptop cá nhân;
 • Chăm chỉ, trách nhiệm.

 〽️CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

 • Phát triển và trải nghiệm thực tế kỹ năng lãnh đạo, khởi nghiệp và tự mình đưa ra các chiến lược hành động giúp YBOX.VN đạt được các mục tiêu triệu người dùng;
 • Cơ hội kết bạn, và học hỏi với đội ngũ thành viên trẻ trung năng động, và các lãnh đạo của YBOX.VN;
 • Cơ hội trở thành các nhà lãnh đạo chính thức của YBOX.VN trong tương lai;
 • Được nhận chứng nhận (e-certificate), chứng nhận thực tập có dấu đỏ công ty, được xác nhận thư giới thiệu (recommendation letter) để xin học bổng, hoặc xác nhận CV (reference) khi xin việc ở các tổ chức cơ quan khác;
 • Thực tập tại một công ty khởi nghiệp trẻ với một sứ mệnh xã hội như YBOX.VN là cơ hội để mỗi cá nhân đem một phần công sức của mình đem lại những tác động tích cực trong cộng đồng và giúp đỡ hàng triệu người trẻ khác thành công hơn thông qua những cơ hội. Đó là câu chuyện thuyết phục nhất đối với những hội đồng học bổng hay nhà tuyển dụng khác nhưng chỉ dành cho những người thực sự thể hiện được tố chất lãnh đạo của mình trong kỳ thực tập tại YBOX.VN;
 • Lưu ý: Các thực tập sinh không hưởng lương, tuy nhiên sau quá trình thử việc sẽ có thể hưởng lương theo quy định chung của YBOX.

 〽️CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

 • Ứng tuyển TẠI ĐÂY
 • Hạn cuối: 23:59 ngày 31/12/2030
 • Lưu ý: Do hạn chế về mặt thời gian, chúng tôi có thể sẽ chỉ phản hồi kết quả ứng tuyển qua email cho các ứng viên được chọn. Trong và sau khi ứng tuyển, vui lòng thường xuyên kiểm tra cả hòm thư Spam hoặc Promotions (Quảng cáo) để không bỏ sót bất cứ thông báo nào từ chúng tôi.

III. THỰC TẬP SINH BIÊN TẬP & DUYỆT PART-TIME

⚙️MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Hỗ trợ ban Biên tập trong việc tìm kiếm, đăng tin bài, đảm bảo nội dung cập nhật liên tục và hấp dẫn cho website YBOX sau đó tổng hợp lên fanpage;
 • Hỗ trợ xử lý kịp thời các yêu cầu duyệt bài, đăng tin, chỉnh sửa, trả lời thắc mắc từ phía độc giả, và đối tác;
 • Đảm bảo các mục tiêu (KPI) về số lượng và chất lượng nội dung hằng tuần một cách liên tục;
 • Đề xuất các sáng kiến cải thiện chất lượng công việc tới ban lãnh đạo
 • Hình thức: Bán thời gian linh hoạt theo lịch học

 ⚙️YÊU CẦU ỨNG VIÊN

 • Yêu thích YBOX, mong muốn đóng góp tri thức cho cộng đồng;
 • Có thể sắp xếp thời gian làm việc part-time;
 • Có laptop cá nhân;
 • Chăm chỉ, trách nhiệm.

 ⚙️QUYỀN LỢI

 • Phát triển và trải nghiệm thực tế kỹ năng lãnh đạo, khởi nghiệp và tự mình đưa ra các chiến lược hành động giúp YBOX.VN đạt được các mục tiêu triệu người dùng;
 • Cơ hội kết bạn, và học hỏi với đội ngũ thành viên trẻ trung năng động, và các lãnh đạo của YBOX.VN;
 • Cơ hội trở thành các nhà lãnh đạo chính thức của YBOX.VN trong tương lai;
 • Được nhận chứng nhận (e-certificate), chứng nhận thực tập có dấu đỏ công ty, được xác nhận thư giới thiệu (recommendation letter) để xin học bổng, hoặc xác nhận CV (reference) khi xin việc ở các tổ chức cơ quan khác;
 • Thực tập tại một công ty khởi nghiệp trẻ với một sứ mệnh xã hội như YBOX.VN là cơ hội để mỗi cá nhân đem một phần công sức của mình đem lại những tác động tích cực trong cộng đồng và giúp đỡ hàng triệu người trẻ khác thành công hơn thông qua những cơ hội. Đó là câu chuyện thuyết phục nhất đối với những hội đồng học bổng hay nhà tuyển dụng khác nhưng chỉ dành cho những người thực sự thể hiện được tố chất lãnh đạo của mình trong kỳ thực tập tại YBOX.VN;
 • Lưu ý: Các thực tập sinh không hưởng lương, tuy nhiên sau quá trình thử việc sẽ có thể hưởng lương theo quy định chung của YBOX.

 ⚙️CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

 • Ứng tuyển TẠI ĐÂY
 • Hạn cuối: 23:59 ngày 31/12/2030
 • Lưu ý: Do hạn chế về mặt thời gian, chúng tôi có thể sẽ chỉ phản hồi kết quả ứng tuyển qua email cho các ứng viên được chọn. Trong và sau khi ứng tuyển, vui lòng thường xuyên kiểm tra cả hòm thư Spam hoặc Promotions (Quảng cáo) để không bỏ sót bất cứ thông báo nào từ chúng tôi.

Nguồn: https://ivolunteer.vn/ybox-vn-tuyen-dung-thuc-tap-sinh-doi-tac-truyen-thong-part-time-thuc-tap-sinh-van-hanh-du-an-part-time-thuc-tap-sinh-bien-tap-duyet-part-time-s21026.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=136417

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER