Tagged: iVolunteer Vietnam

Deadline: 31/05/2024

Đại Sứ Quán Hàn Quốc Tại Campuchia Mở Đơn Đăng Kí Tham Dự Workshop Youth Group Giữa Hàn Quốc Và Các Nước Mekong 2024

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tổ chức “𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐌𝐞𝐤𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟒” dành cho thanh niên Hàn Quốc và 5 nước khu vực Mekong bao gồm Việt...

Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER