Tagged: iVolunteer Vietnam

Deadline: All year round

Học Bổng Dean Từ Trường Kinh Doanh Sydney

Với rất nhiều chương trình đào tạo chất lượng hàng đầu thế giới và được công nhận từ AACSB, AMBA và EQUIS, Trường Kinh doanh Sydney nằm trong top 1% những trường kinh doanh...

Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch VBA

Có nhiều loại chương trình chuyên biệt mà các nhà phát triển có thể sử dụng để tạo các sản phẩm và quy trình mới, chẳng hạn như Visual Basic for Applications (VBA). Làm...

Kỹ Năng Quản Lý Tài Chính Là Gì?

Giám đốc tài chính là các chuyên gia kế toán chịu trách nhiệm về sức khỏe tài chính của một công ty hoặc tổ chức. Các nhà quản lý tài chính có thể tư...

Cách Viết Thư Mời Nhận Việc

Thư mời làm việc là một phần thiết yếu của quá trình tuyển dụng. Các bộ phận nhân sự sử dụng thư mời làm việc để giải thích mức lương thưởng và lợi ích...