Tagged: sinh viên

Deadline: 15/05/2024

Hội Nghị “Liên Kết Các Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp, Cơ Sở Đào Tạo, Viện Nghiên Cứu, Chuyên Gia Để Hỗ Trợ Thanh Niên Khởi Nghiệp Trong Môi Trường Giáo Dục Đại Học” – Chính Thức Mở Đơn Đăng Ký

Thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về việc “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn...

Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER