Tagged: sinh viên

Deadline: 10/07/2022

Cuộc Thi Sắc Thái Mở Đơn Đăng Ký Tham Gia

– Link đăng kí vòng đơn: https://forms.gle/rYyYkVJWZco12TTk6 – Booklet cuộc thi: https://bom.so/0wvBXQ – Giải thưởng cuộc thi: https://bom.so/Dc9Cuw – Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên trên toàn quốc có sự yêu thích...