Tagged: Kỹ Năng

Suy Nghĩ Như Elon Musk Với Tư Duy Nguyên Bản (First Principles Thinking)

Suy Nghĩ Như Elon Musk Với Tư Duy Nguyên Bản (First Principles Thinking)

Tư duy Nguyên bản hoặc lý luận từ các nguyên lý cơ bản là một trong những chiến lược tốt nhất được sử dụng để phá vỡ các vấn đề…

Deadline: 28/03/2023

Cuộc Thi Khởi Nghiệp Cùng Kawai 2023

“Khởi nghiệp cùng Kawai” là cuộc thi ý tưởng kinh doanh – khởi nghiệp lớn nhất miền Bắc. Cuộc thi được tổ chứ thường niên bởi CLB Nhà Doanh nghiệp Tương lai Đại học...

Deadline: 19/03/2023

Tổ Chức Mys Mở Đơn Tuyển Thành Viên

MYS Organization (MYSO) là một tổ chức được thành lập vào tháng 4/2020 với sứ mệnh truyềntải đến mọi người những kiến thức về Tâm lý học, ứng dụng của Tâm lý học trong...