Tagged: học sinh

Deadline: 07/07/2024

Lớp Học Trải Nghiệm Nghệ Thuật Thư Pháp Calligraphy Hàn Quốc Miễn Phí Tại Hà Nội

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp với Bảo tàng Quốc gia Hangeul Hàn Quốc tổ chức 𝗟𝗼̛́𝗽 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗿𝗮̉𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 𝘁𝗵𝘂̛ 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗖𝗮𝗹𝗹𝗶𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝘆 𝗛𝗮̀𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 với thông tin như dưới...

Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER