Tagged: ​​​​​​#ivolunteer

Deadline: 15/08/2021

[Online] Chương Trình Sáng Kiến Năng Lượng Bền Vững 2021 – Cuộc Thi Ý Tưởng Về Năng Lượng Tái Tạo Dành Cho Sinh Viên Trên Toàn Quốc

[DEADLINE: 15/8/2021] ⭐Giới thiệu chung CHƯƠNG TRÌNH SÁNG KIẾN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG 2021 (SEC21): Tiếp nối sự thành công Chương trình Sáng kiến Năng lượng Bền vững 2020, SEC21 là cuộc thi ý...

Deadline: 31/08/2021

[Online] Cơ Hội Nhận Bộ Máy Ảnh Trị Giá $4,000 USD Từ Cuộc Thi Nhiếp Ảnh: The Nature Conservancy’s Global Photo Contest 2021 (Miễn Phí Tham Dự)

️🎯 DEADLINE:  31/08/2021 ️📌 GIỚI THIỆU Mọi người đều nhìn thấy thiên nhiên qua một lăng kính khác nhau, đó là lý do tại sao những người yêu thiên nhiên trên toàn thế giới trở thành...

10 Cách Để Học Một Ngoại Ngữ Mới

📌 Thật khó để tìm ra phương pháp học ngoại ngữ phù hợp với bản thân trong khi có quá nhiều cách đã từng được đưa ra. Để lấy lại động lực và đổi...