Tagged: ​​​​​​#ivolunteer

7 Bài Học Quý Báu Từ Thất Bại

 Trải qua một thất bại lớn có lẽ là một trong những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời. Nó lấp đầy bạn với những cảm xúc tiêu cực và khiến bạn cảm thấy...

Deadline: 18/08/2021

[Toàn Quốc] Tech For Z Tuyển Thành Viên Gen 1

📌Deadline: 18/08/2021 “Chuyến bay T4Z chuẩn bị rời khỏi đường băng. Đề nghị quý khách thắt dây an toàn.” Bánh xe tăng dần tốc độ cho đến khi hoàn toàn rời khỏi mặt đất....