Tagged: ​​​​​​#ivolunteer

Deadline: 15/05/2021

[Toàn Quốc] Social Innovation Launch 2021 (SiL) – Bệ Phóng Ý Tưởng Kiến Tạo Xã Hội Mở Đơn Tuyển Đại Sứ Truyền Thông (Có Certificate)

Deadline: 23h59’ ngày 15/05/2021 😍 Đôi nét về cuộc thi SiL – Social Innovation Launch 2021:  – Social Innovation Launch (SiL) là không gian cộng đồng ươm mầm ý tưởng kiến tạo xã hội...