Tagged: ​​​​​​#ivolunteer

Deadline: 31/08/2023

BSS Group Tuyển Dụng Business Analysist

BSS (Best Success Solution) Group là một trong các công ty hàng đầu cung cấp các giải pháp thương mại điện tử trên nền tảng Magento tại Việt Nam. Hiện tại, BSS Group đang...

Deadline: All year round

Khóa Học Về Tư Duy Chiến Lược

Tư duy chiến lược là khả năng suy nghĩ ở quy mô lớn nhỏ, dài hạn và ngắn hạn, đi vào quá khứ và hiện tại. Mặc dù tư duy chiến lược là một...

Deadline: All year round

Khóa Học Về Chuyển Đổi CopyWriting

Viết quảng cáo chuyển đổi dạy bạn cách viết bản sao tiếp thị hấp dẫn để chuyển đổi khách hàng tiềm năng trực tuyến thành khách hàng. Khóa học này hướng dẫn bạn qua...

Deadline: All year round

Khóa Học Về Mẹo Phỏng Vấn Video

Phỏng vấn qua video là một phần quan trọng của quá trình tuyển dụng ngày nay. Yêu họ hay ghét họ, họ sẽ không biến mất. Khóa học này dạy những người tìm việc...

Deadline: All year round

Khóa Học Về Digital Body Language

Đây là khóa học giúp bạn hiểu về cách để ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu để nắm bắt ý nghĩa thực sự của thông điệp. Bởi vì không có những tín hiệu...

Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER