Deadline: All year round

Khóa Học Online Sử Dụng Tiếng Anh Thông Qua Các Mục Tiêu Bền Vững Của Liên Hợp Quốc

[English Caption Below]

📷Giới thiệu khóa học:

Trong khóa học ba tuần này, bạn sẽ học cách giải thích, thảo luận và thực hiện các thay đổi bền vững cũng như việc sử dụng tiếng Anh làm công cụ giao tiếp của mình.

📷Nội dung khóa học:

 • 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc
 • Tiến hành SDGs
 • Các dự án hợp tác và thực hành sự bền vững tại nơi làm việc và gia đình.

📷Bạn sẽ nhận được gì?

 • Xác định ngôn ngữ tiếng Anh cần thiết để giải thích 17 mục tiêu bền vững
 • Phân loại (các) mục tiêu bền vững mà liên quan đến (các) ví dụ đang được tiến hành tại Đại học Otago
 • Áp dụng các giải pháp thực tế bằng tiếng Anh để cải thiện các hoạt động bền vững ở nơi bạn đang sống
 • Thảo luận về các hoạt động bền vững trong khu nơi bạn ở bằng tiếng Anh

📷Đối tượng khóa học:

Khóa học này được thiết kế cho sinh viên đang theo học Chương trình bổ trợ Tiếng Anh mà có hứng thú với bộ môn này.

Điều này sẽ đặc biệt thu hút nếu bạn đang muốn nâng cao khả năng tiếng Anh của mình bằng cách học cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp cụ thể liên quan đến tính bền vững.

📷Thông tin khóa học

 • Hình thức khóa học: 100% online
 • Học phí: Miễn phí (miễn phí truy cập trong 5 tuần đầu) hoặc $49 (bao gồm quyền truy cập dài hạn và Chứng nhận)(LƯU Ý: Tại thời điểm Minh Châu chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giáo viên: Michael Pryde
 • Thời lượng hoàn thành: 3 tuần

📌Thông tin chi tiết và đăng ký: TẠI ĐÂY

________________________________

📷Course Introduction:

On this three-week course, you’ll learn how to explain, discuss, and implement sustainable change, using English as your communication tool.

📷What topics will you cover?

 • The United Nations 17 Sustainability Development Goals (SDGs)
 • Carrying out the SDGs
 • Collaborative projects and sustainable practices at work and home.

📷What will you achieve?

 • Identify the English language required to explain 17 goals of sustainability
 • Classify which sustainable goal(s) relate to the example(s) being carried out at the University of Otago
 • Apply practical solutions using English language in order to improve sustainability practices in your area
 • Discuss sustainable practices in your area using English language

📷Who is the course for?

This course is designed for EAL students with an interest in sustainability.

It will be of particular interest if you’re looking to upskill your English language ability by learning how to use specific vocabulary and grammar related to sustainability.

📷Course Information:

 • Format: 100% online
 • Tuition fee: Free (free access for 5 weeks) or 49$ (includes unlimited access to course materials and Certificate of achievement)(Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: FutureLearn
 • Language: English
 • Educator: Michael Pryde
 • Duration: 3 weeks

📌For more information and register: HERE

 

 

 

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=41961

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network