Deadline: 31/03/2022

[Canada] Cơ Hội Nhận Học Bổng Sau Đại Học Của CSA Group Cho Sinh Viên Tốt Nghiệp Năm 2022

💟Thông Tin Chung

Mục đích Học bổng Sau đại học của CSA Group là hỗ trợ các sinh viên sau đại học theo đuổi con đường học tập đạt tiêu chuẩn. Sinh viên sau đại học ở trình độ Thạc sĩ đang theo học tại một trường đại học Canada được công nhận tài trợ đủ điều kiện đăng ký. Bạn có thể làm luận văn với bất kỳ lĩnh vực (ví dụ: kỹ thuật, khoa học xã hội, khoa học sức khỏe) và phải bao gồm các tiêu chuẩn như một thành phần của bài nghiên cứu. Chủ đề không cần liên quan đến lĩnh vực mà CSA Group có những tiêu chuẩn riêng. Bài nghiên cứu có thể khai thác các khía cạnh của một tiêu chuẩn hiện có hoặc có thể khám phá một lĩnh vực để phát triển các tiêu chuẩn trong tương lai. CSA Group sẽ thu thập thông tin cá nhân về bạn như một quy trình ứng tuyển. Trước khi đăng ký Học bổng Sau Đại học của CSA Group, vui lòng xem chính sách bảo mật của CSA Group.

🛎Quy trình

 • Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 3
 • Thông báo trao học bổng: 30 tháng 4
 • Nhận học bổng: 31 tháng 5

🖇Giá trị và Thời gian:

 • Học bổng có giá trị là $10.000 mỗi năm
 • Thời gian học bổng tối đa là hai năm.

📍Đủ điều kiện

 • Sinh viên phải đăng ký chương trình sau đại học toàn thời gian ở cấp độ Thạc sĩ tại một trường Đại học Canada được công nhận, hoặc hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ tại một trường Đại học Canada được công nhận;
 • Nếu được trao học bổng, (các) sinh viên phải đăng ký theo học chương trình Thạc sĩ để được nhận học bổng;
 • Chỉ được đăng ký tại các trường đại học Canada được công nhận thì mới đủ điều kiện.

📌Cách thức đăng ký

Xem Hướng dẫn Đăng ký để biết chi tiết về cách đăng ký và gửi những thông tin sau đến scholarship@csagroup.org:

 • Mẫu đăng ký
 • Minh chứng về Quốc tịch Canada, Thẻ thường trú nhân, Người được Bảo hộ, Thị thực Sinh viên hoặc Giấy phép Du học có thể áp dụng
 • Bảng điểm
 • Thư ủng hộ từ người giám sát
 • Hai Biểu mẫu bảo lãnh (Người được bảo lãnh gửi trực tiếp đến scholarship@csagroup.org) theo mẫu được cung cấp như một phần của đơn đăng ký.

📣Xem thông tin chi tiêt học bổng qua: TẠI ĐÂY

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=49450

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Trinh Pham

phamtutrinh.ivolunteer@gmail.com