Deadline: All year round

Khóa Học Online Giới Thiệu Về Nghiên Cứu Đa Văn Hóa: Ngôn Ngữ Và Văn Hóa

[English Caption Below]

📷Giới thiệu khóa học:
Trong khóa học này, bạn sẽ hiểu được lý do tại sao ngôn ngữ là một sự kiến tạo xây dựng xã hội và đánh giá nó liên quan như thế nào đến bản sắc văn hóa.

📷Nội dung khóa học:

 • Mối quan hệ giữa ngôn ngữ, dân tộc và bản sắc văn hóa.
 • Sự vận hành của ngôn ngữ định hình cách chúng ta suy nghĩ.
 • Mức độ mà ngôn ngữ có thể giới hạn và định hình những gì chúng ta có thể diễn đạt và suy nghĩ.
 • Những thách thức mà các dịch giả phải đối mặt khi cố gắng làm cho các khái niệm có thể hiểu được đối với những khán giả có các quan điểm và nguồn gốc văn hóa khác nhau.
 • Lịch sự khác biệt như thế nào đối với một nền văn hóa và cách ngôn ngữ được sử dụng để củng cố ý tưởng về lịch sự.
 • Làm thế nào ngôn ngữ có thể củng cố bản sắc văn hóa, và những thách thức của việc duy trì bản sắc đó khi đối mặt với tình trạng mất ngôn ngữ và nguy cơ đe dọa đến điều này.

📷Bạn sẽ nhận được gì?

 • Tìm hiểu cách mà ngôn ngữ hình thành bản sắc văn hóa cả trong và ngoài biên giới chính trị.
 • Đánh giá mức độ mà ngôn ngữ vừa hỗ trợ vừa hạn chế việc chia sẻ ý tưởng giữa các nền văn hóa.
 • Tranh luận về sự vận hành của ngôn ngữ có thể giúp định hình và kiểm soát cách chúng ta suy nghĩ.
 • Khám phá mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hóa và sự lễ độ
 • Phản ánh mối liên hệ giữa ngôn ngữ và bản sắc văn hóa cũng như tác động của việc mất ngôn ngữ và nguy cơ đe dọa đến cộng đồng.
 • Thảo luận về quan điểm cho rằng dịch thuật cũng là một quá trình văn hóa giống như một quá trình ngôn ngữ.

📷Đối tượng khóa học:

Khóa học dành cho bất kỳ ai quan tâm đến mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa mà không có bất kỳ kinh nghiệm nào trước đó

📷Thông tin khóa học

 • Hình thức khóa học: 100% online
 • Học phí: Miễn phí (miễn phí truy cập trong 4 tuần đầu) hoặc $74 (bao gồm quyền truy cập dài hạn và Chứng nhận)(LƯU Ý: Tại thời điểm Minh Châu chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giáo viên: Bethan Davies
 • Thời lượng hoàn thành: 2 tuần

📌Thông tin chi tiết và đăng ký: TẠI ĐÂY

________________________________

📷Course Introduction:

On this course you will analyse why language is a social construction and examine how it relates to cultural identity.

📷What topics will you cover?

 • The relationship between language, nation and cultural identity.
 • The way in which language shapes how we think.
 • The extent to which language might limit and shape what we are able to articulate and think.
 • The challenges faced by translators when trying to make concepts understandable for audiences with different cultural reference points and backgrounds.
 • How politeness is distinct to a culture, and the ways in which language is used to reinforce ideas of politeness.
 • How languages can reinforce cultural identity, and the challenges of retaining that identity in the face of language loss and endangerment.

📷What will you achieve?

 • Investigate how languages shape cultural identity both within and across political borders.
 • Assess the extent to which language both supports and inhibits the sharing of ideas between cultures.
 • Debate the ways in which language can shape and control how we think.
 • Explore the relationship between language, culture and politeness.
 • Reflect on the association between language and cultural identity and the effects of language loss and endangerment on communities.
 • Discuss the notion that translation is as much a cultural process as a linguistic one.

📷Who is the course for?

The course is for anyone with an interest in the relationship between language and culture, you don’t need any previous experience.

📷Course Information:

 • Format: 100% online
 • Tuition fee: Free (free access for 4 weeks) or 74$ (includes unlimited access to course materials and Certificate of achievement)(Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: FutureLearn
 • Language: English
 • Educator: Bethan Davies
 • Duration: 2 weeks

📌For more information and register: HERE

 

 

 

 

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=42362

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network