Deadline: 1/12/2021

[Pháp] Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn Chương Trình Global Education Monitoring (GEM) Report Fellowship 2022

💟Thông Tin Chung: 

Chương trình Học bổng  Global Education Monitoring (GEM) Report Fellowship, được tài trợ bởi Quỹ Xã hội Mở, hỗ trợ các nhà nghiên cứu nhằm mang lại quan điểm mới cho sự phát triển giáo dục so sánh và quốc tế để hỗ trợ việc đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG ) 4 , mục tiêu giáo dục toàn cầu.

Chỉ còn chín năm nữa là kết thúc Chương trình nghị sự 2030. Học bổng mang đến cơ hội trở thành một phần của một nhóm các học giả và nhà nghiên cứu, cộng tác với nhóm Báo cáo GEM về một hoặc cả hai khía cạnh của các mục tiêu cốt lõi:

– Theo dõi và báo cáo về tiến độ trong SDG 4 về giáo dục và các khía cạnh liên quan đến giáo dục trong các SDG khác;

–  Báo cáo về việc thực hiện các chiến lược quốc gia và quốc tế để giúp tất cả các đối tác liên quan thực hiện các cam kết của họ như một phần của quá trình theo dõi và đánh giá SDG.

Học bổng 2022 sẽ là vòng thứ tư của chương trình Học bổng, bổ sung thêm vào mạng lưới và cộng đồng ngày càng phát triển và đa dạng.

💟Chi tiết học bổng

Bài báo sẽ được xuất bản trên trang web Báo cáo GEMBài báo phải là bản gốc và chưa được xuất bản trước đó. Học bổng trao cơ hội giải quyết các nghiên cứu liên quan đến chính sách, phân tích các vấn đề cốt lõi liên quan đến các thách thức về giám sát, chính sách hoặc thực hiện chương trình SDG 4 và đề xuất các khuyến nghị chính sách. Sau khi hoàn thành bài báo, các tác giả được khuyến khích phát triển thêm công việc để xuất bản học thuật hoặc khám phá chính sách sâu hơn về chủ đề này.

Tìm hiểu về các khía cạnh cụ thể của Báo cáo GEM hoạt động trong việc giám sát các chỉ số định lượng và định tính và / hoặc báo cáo về việc thực hiện các chiến lược quốc gia và quốc tế; có quyền truy cập vào dữ liệu và kiến ​​thức chuyên môn của Báo cáo GEM; và mở rộng tầm nhìn và sự tham gia của nhà nghiên cứu trong cộng đồng giáo dục quốc tế.

Tương tác với cộng đồng Nghiên cứu sinh, tham gia trao đổi đồng nghiệp và kết nối mạng; và tham gia các cuộc họp hàng tháng và các hoạt động liên quan khác với nhóm nghiên cứu Báo cáo GEM. Nếu có liên quan, hãy tham gia vào việc phổ biến chính sách với các nhóm truyền thông và tiếp cận của Báo cáo GEM.

📍Đề xuất nghiên cứu

Nghiên cứu nên được đặt trong cuộc tranh luận chính sách hiện tại về SDG 4 và mô tả ngắn gọn đóng góp tiềm năng của nghiên cứu này đối với lĩnh vực giáo dục và hoạch định chính sách, bao gồm:

+ Tóm tắt nghiên cứu (không quá 200 từ)

+ Đề xuất (tối đa 8 trang / 4000 từ) , bao gồm các phần sau:

– Giới thiệu / Cơ sở lý luận thúc đẩy chủ đề và mức độ phù hợp chính sách của nó

– Các tài liệu ngắn gọn có liên quan và các câu hỏi nghiên cứu liên quan đến chính sách

– Dữ liệu và phương pháp luận để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu

– Dữ liệu được sử dụng cho nghiên cứu có thể là:

  • Dữ liệu định lượng quy mô lớn, chẳng hạn như đánh giá khả năng học tập hoặc đọc viết của quốc gia hoặc xuyên quốc gia và khảo sát hộ gia đình, trường học hoặc lực lượng lao động
  • Dữ liệu phương pháp hỗn hợp, sử dụng thông tin phân tích thứ cấp cũng như các phương pháp định tính (phân tích tài liệu chính sách, thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn) để đi sâu vào một hoặc một số bối cảnh

– Phương pháp – nên tập trung nhiều vào các phương pháp mô tả, tuyên bố rõ ràng về các ước tính thực nghiệm hoặc mã hóa định tính.

+ Thời gian và tài liệu: khung thời gian để thu thập, nghiên cứu và phân tích dữ liệu. Tất cả các phân tích cho Học bổng nên được kết thúc trong khoảng thời gian 10 tháng.

+ Sự liên kết của Báo cáo GEM: Cho biết lý do tại sao các nguồn lực và khu vực nghiên cứu của Báo cáo GEM (chuyên đề hoặc địa lý) lại đặc biệt phù hợp để giải quyết những câu hỏi đó.

Mặc dù ưu tiên phân tích so sánh đa quốc gia được ưu tiên, nhưng phân tích sâu trong phạm vi quốc gia có liên quan đến mức độ liên quan so sánh rộng hơn cũng đủ điều kiện.

🧷Tiêu chí

– Tính độc đáo – những khoảng trống nào mà nó lấp đầy trong bối cảnh nghiên cứu giáo dục hiện nay?

– Khả năng ảnh hưởng đến chương trình giáo dục toàn cầu – các vấn đề có đủ rộng và phù hợp với cộng đồng

– Tính chặt chẽ của phân tích, về dữ liệu, phương pháp và mức độ liên quan.

– Tính khả thi của phân tích trong khung thời gian

– Nghiên cứu làm nổi bật sự công bằng và trách nhiệm giải trình, chẳng hạn như nghiên cứu những thách thức về quyền con người và sự bất bình đẳng trong tiến bộ giáo dục

Các tiêu chí khác có thể bao gồm:

– Sử dụng các nguồn dữ liệu của Báo cáo GEM, chẳng hạn như khảo sát hộ gia đình và trường học được liên kết với Cơ sở dữ liệu bất bình đẳng thế giới về giáo dục (WIDE) hoặc Hồ sơ của Báo cáo GEM về Đánh giá giáo dục (PEER).

– Đóng góp những góc nhìn mới về các chỉ số giám sát, việc thực hiện và những thách thức giữa chặng đường của chương trình nghị sự 2030.

– Hỗ trợ cho các chủ đề của các báo cáo GEM sắp tới, ví dụ như Báo cáo GEM năm 2023 về công nghệ và Báo cáo GEM năm 2024 về lãnh đạo giáo dục.

📌Cách thức ứng tuyển

Ứng viên sẽ cần cung cấp các thông tin sau:

– Thư ứng tuyển

– Đề xuất dự án

– CV theo định dạng UNESCO và danh sách đầy đủ các tài liệu

📌Quyền lợi:

Công việc sẽ được thực hiện từ xa, với chuyến công tác kéo dài hai tuần tại Paris (có trợ cấp đi lại) nếu điều kiện cho phép. Nhóm Báo cáo GEM sẽ cung cấp:

– Khoản hỗ trợ (19.500 đô la Mỹ) cho thời gian làm nghiên cứu sinh (lên đến 11 tháng).

– Một cố vấn từ nhóm các nhà nghiên cứu Báo cáo GEM, để cung cấp cố vấn thường xuyên, hướng dẫn và tham gia vào công việc Báo cáo GEM.

– Các cuộc họp hàng tháng có sự tham gia của nhóm nghiên cứu và Nghiên cứu sinh

⏰DEADLINE: 1/12/2021 (0h, giờ Paris)

📣Để ứng tuyển, vui lòng gửi email: gemreport.fellowship@unesco.org

📣Thông tin chi tiết về học bổng qua: TẠI ĐÂY

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=49803

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Trinh Pham

phamtutrinh.ivolunteer@gmail.com