Deadline: 31/03/2022

[Online] Cơ Hội Nhận 100 Triệu Đồng Từ Cuộc Thi “Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Trong Tình Hình Mới”

DEADLINE: 31/03/2022

I. CƠ QUAN TỔ CHỨC

Báo Quân đội nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 • Các nhà báo chuyên nghiệp, thông tin viên, cộng tác viên, bạn đọc trong cả nước.
 • Tác phẩm đã đăng trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử trong cả nước được cấp giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông (trong thời gian từ ngày 1-4-2021 đến hết ngày 31-3-2022). 

III. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Chủ đề

Chủ đề cuộc thi: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

2.Nội dung

 • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
 • Bảo vệ những thành quả cách mạng, nền văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; công cuộc đổi mới; lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
 • Bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; bảo vệ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.
 • Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.
 • Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 • Những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

3.Hình thức

 • Hình thức tổ chức: Cuộc thi được tổ chức chấm, trao giải định kỳ hằng năm.
 • Thể loại báo chí: Chính luận.
 • Tác phẩm dự thi có thể là 1 bài, hoặc một loạt bài (không quá 5 bài) có chung: Đề tài, tác giả (nhóm tác giả), thời gian đăng liên tục, thể loại báo chí. Mỗi bài không quá 2.500 từ.
 • Yêu cầu tác phẩm dự thi bảo đảm tính chính xác, tính thuyết phục cao. Trong bài viết cần trích dẫn rõ nguồn, bảo đảm trung thực, thực hiện đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ.

IV. THỜI GIAN

1.Thời gian gửi bài dự thi

Từ tháng 4-2021 đến ngày 31-3-2022 (tính theo thời gian gửi email hoặc theo dấu bưu điện ngoài bì thư).

2.Thời gian tổng kết, trao giải

Tổng kết và trao giải vào dịp Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2022).

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng gồm:

 • 1 Giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng
 • 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng
 • 4 giải Nhì, mỗi giải 30 triệu đồng
 • 6 giải Ba, mỗi giải 15 triệu đồng
 • 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

VI. PHƯƠNG THỨC DỰ THI

1.Đối với tác giả

Mỗi tác giả có thể gửi bài dự thi với số lượng không giới hạn.

2.Đối với cơ quan báo chí

 • Mỗi cơ quan báo chí có thể gửi bài dự thi về chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” đã đăng trên báo in, báo điện tử với số lượng không giới hạn.
 • Không nhận tác phẩm đã đoạt giải Báo chí Quốc gia và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

3.Cách thức gửi bài dự thi

 • Tác phẩm báo in cần photocopy (có cả măng-set báo) hoặc gửi bản gốc, có xác nhận của cơ quan báo chí.
 • Gửi qua đường bưu điện: Theo địa chỉ Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội (trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ “Tác phẩm dự cuộc thi báo chí “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”).
 • Tác phẩm báo điện tử cần gửi bản in từ giao diện trang báo điện tử và kèm theo đường link bài báo (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Gửi đường link vào một trong các địa chỉ email sau: vanhoaqdnd@gmail.com; tktshanoi@gmail.com; dientubqd@gmail.com

4.Các tác phẩm dự thi

 • Các tác phẩm dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, không có tranh chấp bản quyền.
 • Thông tin về tác giả cần ghi rõ họ và tên, bút danh (nếu có), địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại liên hệ. Nếu là loạt bài, cần có bản liệt kê tên từng bài, ngày tháng năm công bố trên báo. Nếu của nhóm phóng viên, cần ghi rõ họ tên từng người.
 • Khi gửi cộng tác với Báo Quân đội nhân dân, các tác phẩm bảo đảm chất lượng được lựa chọn, đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân (Báo Quân đội nhân dân hằng ngày, Báo Quân đội nhân dân cuối tuần, Báo Quân đội nhân dân Điện tử, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng) và trả nhuận bút theo chế độ hiện hành.
 • Ban tổ chức không hoàn trả bản thảo dự thi của tác giả và cơ quan báo chí.

VII. THÔNG TIN VỀ CUỘC THI

Thông tin chi tiết về cuộc thi, đề nghị tác giả liên hệ:

 • Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao, Báo Quân đội nhân dân, email: vanhoaqdnd@gmail.com; điện thoại: 02437.478.609 (dân sự); 069.554.742 (quân sự).
 • Phòng biên tập Báo Điện tử, Báo Quân đội nhân dân, email:dientubqd@gmail.com; điện thoại: 02437.471.748 (dân sự); 069.552.186 (quân sự).
 • Phòng Thư ký tòa soạn, Báo Quân đội nhân dân, email:  tktshanoi@gmail.com; điện thoại 0243.7471.029 (dân sự); 069.554774 (quân sự).

THÔNG TIN CHI TIẾT: https://bit.ly/3kUx2Ba

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=36539

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam