Tagged: cuộc thi

Deadline: 28/11/2021

[Toàn Quốc] Cơ Hội Nhận Giải Thưởng Lên Đến 11.000.000 Khi Tham Gia Cuộc Thi “Have You Ever Been To…”

🌀 GIỚI THIỆU CUỘC THI Cuộc thi “𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝐄𝐕𝐄𝐑 𝐁𝐄𝐄𝐍 𝐓𝐎…?” là một sân chơi với mục đích khơi gợi lại niềm cảm hứng du lịch cho mọi người bằng hình thức online....

Deadline: 30/03/2022

[Toàn Quốc] Cơ Hội Nhận Giải Thưởng Có Giá Trị Lên Tới 20.000.000 Đồng Từ Cuộc Thi Ảnh: “Khoảnh Khắc Ấn Tượng & Phòng Chống Dịch Covid-19”

📌 TỔNG QUAN: Dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành từng ngày, gây tác động không nhỏ tới nền kinh tế, đời sống con người. Thế nhưng, trong hoàn cảnh khó khăn ấy, một lần...