Tagged: sự kiện

Deadline: 15/05/2024

Hội Nghị “Liên Kết Các Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp, Cơ Sở Đào Tạo, Viện Nghiên Cứu, Chuyên Gia Để Hỗ Trợ Thanh Niên Khởi Nghiệp Trong Môi Trường Giáo Dục Đại Học” – Chính Thức Mở Đơn Đăng Ký

Thực hiện Chương trình 07-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về việc “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn...

Deadline: 28/04/2024

Cuộc Thi Nói Tiếng Hàn 2024 – Tổ Chức Bởi The Korea Times

𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐧𝐨́𝐢 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐇𝐚̀𝐧 lần đầu tiên được tổ chức bởi 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬 dành cho người nước ngoài với mục tiêu toàn cầu hóa tiếng Hàn. YÊU CẦU: Là người nước ngoài...

Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER