Deadline: All year round

Khóa Học Về Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh Chủ Đề Công Việc

[English Caption Below]

⚡️Giới thiệu:

Khóa học tiếng Anh trực tuyến miễn phí này sẽ dạy bạn về ngữ pháp và từ vựng được sử dụng khi Thảo luận về Công việc. Khóa học này sẽ dạy bạn thảo luận về một loạt các chủ đề liên quan đến công việc cũng như các động từ quan trọng, cụm từ, cụm động từ, từ nối và cách diễn đạt được sử dụng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về cách ứng dụng chính xác của các ứng dụng từ nguyên mẫu và từ thêm -ing để nâng cao cấu trúc câu tiếng Anh của bạn.

 ⚡️Bạn sẽ học được gì từ khóa học:

1. Giải thích sự khác biệt giữa ‘even though’, ‘even if’, ‘though’ và ‘although’.
2. Thể hiện việc sử dụng chính xác các cụm động từ cho một số tình huống nhất định.
3. Sử dụng các từ nguyên mẫu và từ thêm -ing sau một số biểu thức nhất định.
4. Chỉ ra ý nghĩa của các tính từ dùng để mô tả công việc.
5. Phân tích các thành ngữ liên quan đến công việc phù hợp nhất cho các tình huống nhất định.
6. Thực hành cách sử dụng các từ nguyên mẫu và từ thêm -ing sau các từ và biểu thức câu hỏi với các định lượng.
7. Xem lại việc sử dụng các cụm từ liên quan đến công việc.
8. Trạng thái động từ mà sau đó chúng ta sử dụng nguyên mẫu với ‘to’ và động từ sau đó chúng ta sử dụng ‘the gerund’.
9. Mô tả các trường hợp mà các từ liên kết có thể thể hiện sự tương phản mà không thay đổi ý nghĩa.

⚡️Đối tượng của khóa học: tất cả mọi người

⚡️Yêu cầu: trình độ nâng cao

⚡️Thông tin khóa học:

  • Hướng dẫn bởi: Advance Learning
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh
  • Hình thức: trực tuyến
  • Học phí: miễn phí (LƯU Ý: Tại thời điểm Dương chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm)
  • Nền tảng: Alison

⚡️Đăng kí ngay: Tại đây

⚡️Introduction:

This free online English language course will teach you about the grammar and vocabulary used when Discussing Work. This course will teach you about discussing a range of work-related topics as well as important verbs, collocations, phrasal verbs, linking words, and expressions used when doing so. You will also learn about the correct application of gerunds and infinitives, which can help you to enhance your English sentence structure.

⚡️What you will learn:

1. Explain the differences between ‘even though’, ‘even if’, ‘though’ and ‘although’.
2. Demonstrate the correct use of phrasal verbs for certain situations.
3. Justify the use of gerunds and infinitives after certain expressions.
4. Show the meaning of adjectives used to describe work.
5. Analyse the most appropriate work-related idioms for certain situations.
6. Practice the use of gerunds and infinitives after question words and expressions with quantifiers.
7. Review the use of work-related collocations.
8. State verbs after which we use the infinitive with ‘to’ and verbs after which we use ‘the gerund’.
9. Describe instances where linking words can express contrast with no change in meaning.

⚡️Who this course is for: everyone

⚡️Requirement: advanced level

⚡️Course Information

  • Instructed by: Advance Learning
  • Language: English
  • Format: online
  • Tuition fees: free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
  • Platform: Alison

⚡️Apply in: here

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=41789

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network