Tagged: công việc

Deadline: 20/11/2022

Dự Án Green Life Mở Đơn Tuyển Thành Viên

Green Life – Dự án bảo vệ môi trường, khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn thông qua hoạt động đổi rác lấy quà, đồng thời truyền động lực sống xanh, xây dựng một môi...

Deadline: 15/09/2022

Biti’s Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Tuyển Dụng

Qua hơn 39 năm hoạt động sản xuất kinh doanh với bao thăng trầm và thách thức, giờ đây, Biti’s đã lớn mạnh và phát triển đi lên cùng đất nước, trở thành một...