Deadline: All year round

Khóa Học Online Hoàn Chỉnh Về Adobe Photoshop CC Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

[English Caption Below]

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn từ con số 0 và học các kiến ​​thức bổ ích trong Adobe Photoshop

🌟 Khóa học này dành cho ai?

 • Người mới bắt đầu
 • Designer (Nhà thiết kế)

🌟 Yêu cầu

 • Cài đặt phần mềm Photoshop trong PC
 • Dành ra một chút thời gian để tham gia và tự thực hành.
 • Tìm hiểu các khóa học theo sau với kho hình ảnh minh họa mà giảng viên sử dụng để dạy
 • Tự thực hành và trở nên tốt hơn khi hoàn thành khóa học này.

🌟 Mô tả khóa học

Tại sao bạn cần đăng ký khóa học này?

 • Hình thành và tổ chức các cấp độ để hướng dẫn học viên những thứ thích hợp về Photoshop một cách rõ ràng.
 • Nội dung khóa học được ghi lại từng bước một
 • Toàn bộ hình ảnh minh họa được cung cấp trong một tệp ZIP để cải thiện quá trình làm việc của bạn.
 • Bạn sẽ học được toàn bộ kiến thức về phím tắt và kiến thức thuộc tính trong khóa học.
 • Sau khi hoàn thành khóa học này, chắc chắn rằng bạn sẽ có thể làm ra bất kỳ tài liệu nào cho bất kỳ khách hàng nào.
 • Không thiếu bất cứ kiến thức nào trong khóa học này, vì vậy bạn có thể tỏa sáng từ con số 0.

🌟 Bạn sẽ học được gì?

 • Học Photoshop CC từ cấp độ ban đầu với tất cả các phím tắt
 • Mọi công cụ và thuộc tính của nó
 • Xóa người hoặc đồ vật khỏi ảnh một cách chuyên nghiệp
 • Các lớp điều chỉnh và cách xử lý
 • Làm chủ công cụ selection (lựa chọn), layers và làm việc với bảng điều khiển layer.
 • Sử dụng các hiệu ứng sáng tạo để thiết kế các kiểu văn bản tuyệt đẹp

🌟 Thông tin khóa học

 • Người hướng dẫn: Maac Desmond
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 1 tiếng 53 phút
 • Học phí: Miễn phí
 • Đánh giá: 4.2/5
 • Nền tảng: Udemy

🔥 Link khóa học: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Hân chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
_______________________________________________

Learn from Zero Level and Get Useful Knowledge in Adobe Photoshop

Who this course is for:

 • Photoshop for Beginners
 • Photoshop for Designers

🌟 Requirements

 • Install Photoshop in your PC
 • A bit of time to engage and Practise yourself.
 • Learn the Following Classes with Exact Stock images What i am used to teach
 • Practise yourself and Make you better at Finishing this Course.

🌟 Description

Why do you need to Enroll in this Course?

 • Forming and Organise the Levels to teach you fine things about Photoshop clearly.
 • All Classes are recorded in Step by Step process
 • All Stock Images are given in a ZIP file to enhance your workflow.
 • All Workflow Shortcuts and Properties Knowledge, you will know from this course.
 • After this Course Completion, I am damn sure you can work out any document for any clients.
 • No Knowledge thing is to hide in this Course, so you can shine from the Level Zero.

🌟 What you’ll learn

 • Learn Photoshop CC from Scratch level with all Shortcuts
 • Every tools and its Properties
 • Remove people or objects from photos Professionally
 • Adjustment Layers and How to handle it
 • Master selections, layers, and working with the layers panel
 • Use creative effects to design stunning text styles

🌟 Course information

 • Instructor: Maac Desmond
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 1 hour 52 minutes
 • Tuition fees: Free
 • Ratings: 4.2/5
 • Platform: Udemy

🔥 Link: HERE

NOTE: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=41954

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network