Deadline: 09/04/2023

Hội Thảo Lãnh Đạo Thanh Niên Lần Thứ 9 Của APCEIU-UNESCO: APCEIU-UNESCO 9Th Youth Leadership Workshop 2023

Hội thảo Lãnh đạo Thanh niên lần thứ 9 của APCEIU-UNESCO về Giáo dục Công dân Toàn cầu (GCED) 2023 hiện đang nhận đơn đăng ký. Trung tâm Giáo dục Hiểu biết Quốc tế của APCEIU-Châu Á-Thái Bình Dương sẽ tổ chức Hội thảo Lãnh đạo Thanh niên về Giáo dục Công dân Toàn cầu (GCED) lần thứ 9 vào năm 2023 để mời các nhà giáo dục trẻ và các nhà hoạt động giáo dục ủng hộ quyền công dân toàn cầu thông qua giáo dục.”

Hội thảo trực tuyến này mời những công dân toàn cầu mạnh mẽ, những người quan tâm và khao khát làm việc theo nhóm để xây dựng một xã hội hòa nhập hơn cho tất cả mọi người. Mục tiêu này không thể đạt được, nhưng chống lại sự bất bình đẳng thông qua đổi mới, đoàn kết, cam kết, tầm nhìn chung và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Chủ đề của Hội thảo năm nay là “Quyền công dân toàn cầu và trao quyền cho thanh niên vì tương lai hòa nhập cho tất cả mọi người”. Các sinh viên tốt nghiệp của Hội thảo sẽ có cơ hội độc quyền để được trợ cấp và cố vấn.

TỔNG QUAN

 • Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2023
 • Thời gian người lựa chọn thông báo: 14/04/2023
 • Người tham gia được chọn quyết định “Đăng ký tham gia”: 16/04/2023
 • Thời gian Hội thảo: 18 – 28/04/2023
 • Chế độ đào tạo: Trực tuyến
 • Số lượng: 50
 • Quốc gia đủ điều kiện: Tất cả
 • Đơn vị tổ chức: UNESCO và Trung tâm Giáo dục Hiểu biết Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APCEIU)
 • Chủ đề Hội thảo: “Quyền công dân toàn cầu và trao quyền cho thanh niên vì tương lai hòa nhập cho tất cả mọi người.”

LỢI ÍCH

 • Hội thảo trực tuyến hai tuần với các chuyên gia
 • Kết nối với các nhà lãnh đạo trẻ trên toàn cầu
 • Lời mời tham gia và trở thành thành việc của mạng lưới các nhà giáo dục và thanh niên quốc tế của APCEIU
 • Cố vấn và cơ hội tài trợ lên tới $1000

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA

 • Sinh từ năm 1995 đến 2004
 • Là công dân của các quốc gia nhận viện trợ phát triển chính thức (ODA)
 • Ít nhất hai năm kinh nghiệm tích cực trong các hoạt động thanh niên
 • Hoàn thành khóa học trực tuyến bắt buộc trước có tiêu đề “GCED for Youth” trên GCED Online Campus và đính kèm Chứng chỉ khóa học vào đơn đăng ký.
 • Trình độ tiếng Anh nói và viết khá

CÁC MỐC THỜI GIAN

 • 18/04: Định hướng hội thảo
 • 19 – 22/04: Nghiên cứu trước hội thảo
 • 24 – 28/04: Workshop TRỰC TIẾP trực tuyến về Chủ đề

CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ

Ứng viên nên làm theo hai bước để đăng ký Hội thảo Lãnh đạo Thanh niên như sau:

 • B1: Tham gia khóa học trực tuyến điều kiện tiên quyết ‘GCED for Youth’. Sau khi hoàn thành khóa học, hãy tải xuống chứng chỉ khóa học và đính kèm khi đăng ký.

 • B2: Gửi mẫu đơn bằng cách nhập vào liên kết dưới đây.

         ĐĂNG KÍ NGAY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoi-thao-lanh-dao-thanh-nien-lan-thu-9-cua-apceiu-unesco-apceiu-unesco-9th-youth-leadership-workshop-2023-s19763.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=132637

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất