[Hàn Quốc] 40 Suất Học Bổng Toàn Phần KF Về Đào Tạo Tiếng Hàn Tại Đại Học Sogang 2021

[Hàn Quốc] 🔥🔥40 Suất Học Bổng Toàn Phần KF Về Đào Tạo Tiếng Hàn Tại Đại Học Sogang 2021

Tin vui cho bạn! Korean Foundation đang cung cấp Chương trình trao đổi tiếng Hàn cho sinh viên quốc tế năm 2021. Đó là Học bổng Chương trình Trao đổi Hàn Quốc được tài trợ hoàn toàn!

⭐️ 1. Tổng quan

Kể từ 1993, Quỹ Hàn Quốc đã cung cấp một chương trình học bổng hàng năm cho đào tạo tiếng Hàn ( KF Fellowship for Korean Language Training  – KLT) để quảng bá và phổ biến tiếng Hàn, là cơ sở để thúc đẩy các nghiên cứu Hàn Quốc và các hoạt động liên quan đến Hàn Quốc từ nước ngoài. Tổ chức hiện đang tiếp nhận các đơn đăng ký cho chương trình KLT 2021 của mình.

Chương trình KF Fellowship for Korean Language Training (KLT) tạo cơ hội cho sinh viên sau đại học ngành Hàn Quốc học, các nhà nghiên cứu Hàn Quốc học và những người làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến Hàn Quốc ở nước ngoài học tiếng Hàn trong một chương trình chuyên sâu tại một trường đại học ở Hàn Quốc trong ít nhất 6 tháng.

⭐️ 2. Số lượng: 40.

⭐️ 3. Đối tượng

Những người đang theo học chuyên ngành Hàn Quốc học (nhân văn, khoa học xã hội và nghệ thuật & văn hóa), hiện đang tham gia nghiên cứu liên quan đến Hàn Quốc hoặc đang làm việc trong lĩnh vực liên quan đến Hàn Quốc và tương ứng với một trong các hồ sơ sau có thể đăng ký KLT chương trình. Tất cả những người nộp đơn phải có khả năng hiểu và nói ít nhất tiếng Hàn cơ bản.

Xin lưu ý : Những người tương ứng với bất kỳ hồ sơ nào sau đây sẽ KHÔNG được xem xét cho học bổng:

 – Công dân Hàn Quốc.

 – Các cá nhân đã học tập hoặc nghiên cứu tại Hàn Quốc.

 – Cá nhân dự định đăng ký vào một chương trình cấp bằng tại một cơ sở giáo dục đại học ở Hàn Quốc.

– Cá nhân đã nhận được Học bổng KF về Đào tạo Ngôn ngữ Hàn Quốc trong vòng 2 năm gần đây (2019-2020).

🎯 4. Giá trị học bổng

 • Sinh hoạt phí  (trả hàng tháng).
 • Sinh viên chưa tốt nghiệp / người có bằng Thạc sĩ  hoặc cá nhân có ít hơn ba năm kinh nghiệm nghề nghiệp liên quan:  1.000.000 KRW.
 • Ứng viên tiến sĩ  và những người có ít nhất ba năm kinh nghiệm nghề nghiệp liên quan: 1.200.000 KRW.
 • Trợ cấp đi lại: 300.000 KRW  ( trợ cấp  một lần).
 • Học phí và lệ phí cho một cơ sở học tập.
 • Bảo hiểm y tế  ( bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm chăm sóc y tế do công ty bảo hiểm Hàn Quốc cung cấp).

⭐️ 5. Các mốc thời gian lưu ý

 • Thời gian nộp hồ sơ : 12:00 chiều ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến 18:00 chiều ngày 31 tháng 8 năm 2020 (Giờ chuẩn Hàn Quốc).
 • Thông báo kết quả : Tháng 12 năm 2020
  Xin lưu ý : Ngày thông báo có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Các ứng viên sẽ được thông báo riêng qua e-mail.
 • Thời gian làm nghiên cứu sinh: 6 tháng (tối thiểu) đến 1 năm (tối đa).

Đăng ký tại đây: https://apply.kf.or.kr/selectNoticeAndApplicationView.nkf?notiSeq=&anucNo=A1P0000769&pageIndex=1

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *