Tagged: #scholarship

Deadline: 10/10/2023

Học Bổng Toàn Phần Iatss Forum 2024

ATSS Forum là một chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ được chủ tịch hãng HONDA Soichiro Honda sáng lập vào năm 1985 với mục đích nâng đỡ các nhà lãnh đạo trẻ tài...

Deadline: 19/09/2023

Học Bổng Học Giả Schwarzman Dành Năm 2024-

📌GIỚI THIỆU: Học giả Schwarzman được lựa chọn từ một nhóm các ứng cử viên xuất sắc quốc tế. Các học giả tập hợp một nhóm các nhà lãnh đạo trẻ đa dạng từ tất...