Deadline: 20/07/2023

Cuộc Thi Viết Tìm Hiểu Về Biên Giới Tỉnh Kon Tum Và 60 Năm Truyền Thống Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh

Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về chủ quyền lãnh thổ, an ninh Biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm hình thành, phát triển của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh, từ đó củng cố niềm tin, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới. Đồng thời, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giáo dục nâng cao nhận thức về truyền thống lịch sử, là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP tỉnh Kon Tum (08/10/1963 – 08/10/2023).

📝 Đối tượng dự thi:

 • Cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang;
 • Đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên;
 • Người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các cơ quan, đơn vị phối hợp, kết nghĩa trong và ngoài tỉnh;
 • Khuyến khích công dân tỉnh Kon Tum đang sinh sống, học tập, công tác tại địa phương khác hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

📝 Thông tin chi tiết:

 • Cuộc thi tìm hiểu gồm 5 câu hỏi, được kết cấu theo thứ tự như sau:
  • Câu 1: Đồng chí (anh, chị, bạn) trình bày khái quát nhận thức về Biên giới Quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Luật Biên giới Quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam? Tình hình, đặc điểm đoạn Biên giới Quốc gia qua tỉnh Kon Tum và tình hình địa bàn Khu vực biên giới tỉnh Kon Tum đang được quản lý, bảo vệ hiện nay?
  • Câu 2: Cho biết quá trình hình thành và tên gọi đầu tiên của lực lượng tiền thân Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum ngày nay? Sự ra đời và tên gọi của lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới tỉnh Kon Tum sau ngày miền Nam được giải phóng, đất nước độc lập thống nhất (30/4/1975)? Quá trình sáp nhập, chia tách, chuyển giao lực lượng và tên gọi từng thời kỳ?
  • Câu 3: Trình bàyquá trình hình thành và phát triển hệ thống Đồn, Trạm Biên phòng trên hai tuyến Biên giới tỉnh Kon Tum từ khi thành lập lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới (năm 1975) đến nay? Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh có bao nhiêu đơn vị cơ sở? Thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới bằng những biện pháp công tác Biên phòng nào? 
  • Câu 4:Tình hình và kết quả quá trình đàm phán, phân giới, cắm mốc, tăng dày, tôn tạo mốc Quốc giới trên hai tuyến biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia đoạn qua tỉnh Kon Tum? Hiện nay, đang còn tồn đọng những vấn đề gì liên quan đến kết quả phân giới, cắm mốc?    
  • Câu 5: Hãy cho biết sự ra đời và ý nghĩa của “Ngày Biên phòng toàn dân”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”? Địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân đồng chí (anh, chị, bạn) đã hưởng ứng, tổ chức tham gia các hoạt động này bằng những hành động, việc làm cụ thể nào?     

📝 Yêu cầu chung đối với bài dự thi: 

 • Cá nhân hoặc nhóm tác giả có thể tham gia một hoặc nhiều bài dự thi. 
 • Các thông tin cần thiết để làm tư liệu cho cá nhân hoặc nhóm tác giả tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo, khai thác được Ban Tổ chức tổng hợp thành Đề cương theo từng chủ đề câu hỏi và đăng tải hàng tuần trên trang Facebook “Nơi ngã ba Đông Dương”, trang thông tin điện tử “Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum” và các phương tiện thông tin truyền thông khác, bắt đầu từ ngày 16/5/2023. 
 • Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong công tác tuyên truyền giáo dục phi lợi nhuận.

📝 YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG:

 • Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi theo thứ tự; đúng chủ đề, nội dung câu hỏi Ban Tổ chức đưa ra;
 • Bài thi phải là tác phẩm dự thi mới, không có tranh chấp bản quyền, chưa tham dự cuộc thi nào tương tự trước đây; 
 • Nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; 
 • Nguồn tư liệu nghiên cứu, khai thác, trích dẫn phải chính thống; hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng, chính xác; 
 • Phần liên hệ thực tiễn, cảm nghĩ, đề xuất của người dự thi là những nội dung mới, thể hiện tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm, đúng thực tế, phù hợp với tình hình nhiệm vụ bảo vệ biên giới hiện nay.

📝 YÊU CẦU VỀ HÌNH THỨC:

 • Bài dự thi được trình bày bằng hình thức đánh máy hoặc viết tay. Đối với bài dự thi đánh máy:
  • Khổ giấy A4 (trừ lề trái, phải, trên dưới lần lượt là 3,0 cm; 1,5 cm; 2,0 cm; 2,0 cm);
  • Sử dụng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, khoảng cách dòng 18pt (Exactly);
  • Khoảng cách các đoạn (Spacing): 6pt. 
 • Bài dự thi phải nộp bản gốc, ghi rõ:
  • Họ tên;
  • Ngày, tháng, năm sinh;
  • Dân tộc;
  • Giới tính,
  • Nghề nghiệp: cấp bậc, chức vụ (nếu đang công tác trong lực lượng vũ trang); đơn vị công tác (học tập);
  • Nơi thường trú;
  • Số điện thoại. 
 • Ban Tổ chức Cuộc thi khuyến khích các bài dự thi được đầu tư thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu minh họa phong phú.

📝 Cách tính thành tích và Giải thưởng cuộc thi:

 • Đối với tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét lựa chọn các tập thể có số lượng bài tham gia dự thi nhiều nhất, chất lượng bài tốt nhất, thời gian nộp bài sớm nhất để trao tặng Giấy Chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng như sau:
  • 01 giải Nhất: 2.000.000 đồng.
  • 01 giải Nhì: 1.500.000 đồng.
  • 01 giải Ba:  1.000.000 đồng.

 • Đối với cá nhân: Ban Tổ chức chấm bài dự thi theo thang điểm 100 (Có đáp án riêng). Thành tích cá nhân được tính từ kết quả bài dự thi có điểm xếp loại từ cao xuống thấp; trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi nào có điểm câu hỏi số 5 cao hơn được tính thành tích cao hơn. Ban Tổ chức Cuộc thi tặng Giấy Chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng như sau: 
  • 01 giải Nhất: 3.000.000 đồng.
  • 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 2,000.000 đồng.
  • 03 giải Ba, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng.
  • 04 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 500.000 đồng.

📝 CÁCH THỨC DỰ THI

 • Đối với bài dự thi gửi qua đường bưu điện thì thời hạn nộp bài dự thi được tính theo dấu bưu điện). 
 • Địa chỉ nhận bài dự thi, chấm thi, trao giải tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum: 379 – Phan Đình Phùng – Phường Duy Tân – Thành phố Kon Tum.
 • Hạn cuối: Ngày 20/7/2023

Nguồn: https://ivolunteer.vn/cuoc-thi-viet-tim-hieu-ve-bien-gioi-tinh-kon-tum-va-60-nam-truyen-thong-bo-doi-bien-phong-tinh-s20297.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=134175

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất