18 Loại Kỹ năng Sơ Yếu Lý Lịch Cho Công Việc Quản Trị Kinh Doanh

Quản trị kinh doanh bao gồm rất nhiều công việc liên quan đến kinh doanh. Những chuyên gia này thường hỗ trợ các nhiệm vụ hành chính và quản lý, đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ khách hàng, tài chính, tuyển dụng và tiếp thị. Điều quan trọng là họ phải có một bộ kỹ năng cụ thể để nỗ lực hỗ trợ họ. Trong bài viết này, chúng tôi định nghĩa kỹ năng quản trị kinh doanh là gì, cung cấp ví dụ về các kỹ năng sơ yếu lý lịch cho nghề quản trị kinh doanh, phác thảo cách cải thiện các kỹ năng này, liệt kê các ví dụ về việc sử dụng các kỹ năng này ở nơi làm việc và thảo luận cách làm nổi bật các kỹ năng trong quá trình tìm việc tiến trình.

Kỹ năng quản trị kinh doanh là gì?

Kỹ năng quản trị kinh doanh đề cập đến các kỹ năng mà các chuyên gia kinh doanh có thể sử dụng để đảm bảo hoạt động hàng ngày của một tổ chức được hiệu quả. Những kỹ năng này có thể giúp họ giám sát nhiều hoạt động hàng ngày và hỗ trợ các mục tiêu và mục tiêu chung của tổ chức. Điều quan trọng đối với các chuyên gia quản trị kinh doanh là phát triển các kỹ năng mềm và kỹ năng cứng có liên quan. Kỹ năng mềm liên quan đến đặc điểm tính cách và thói quen, trong khi kỹ năng cứng liên quan đến khả năng kỹ thuật cần thiết cho một công việc cụ thể.

18 ví dụ về kỹ năng sơ yếu lý lịch cho quản trị kinh doanh

Dưới đây là một số ví dụ về các kỹ năng cần đưa vào sơ yếu lý lịch quản trị kinh doanh:

1. Kỹ năng công nghệ

Kỹ năng công nghệ đề cập đến khả năng vận hành máy tính và thực hiện các thao tác xử lý sự cố cơ bản. Điều quan trọng đối với các chuyên gia quản trị kinh doanh là phải biết cách sử dụng các loại phần mềm quản lý văn phòng phổ biến. Tương tự, việc làm quen với quản lý cơ sở dữ liệu sẽ có lợi cho họ. Điều này bao gồm quản lý hệ thống lưu trữ, tổ chức dữ liệu và tạo và cập nhật bảng tính.

2. Kỹ năng quản trị

Kỹ năng quản trị bao gồm các kỹ năng cần thiết để quản lý một doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm nộp thông tin, thực hiện nhập dữ liệu, duy trì hồ sơ chính xác, quản lý biên nhận và hỗ trợ nhân viên và khách hàng. Điều cần thiết đối với các nhà quản trị doanh nghiệp là phải có các kỹ năng quản trị xuất sắc để hỗ trợ các nhu cầu của tổ chức và đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.

3. Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân

Kỹ năng giữa các cá nhân bao gồm các kỹ năng được sử dụng để hiểu người khác và xây dựng và duy trì mối quan hệ với người khác. Các quản trị viên kinh doanh thường làm việc chặt chẽ với khách hàng và giám sát các chuyên gia nội bộ khác nhau. Điều quan trọng là họ có thể tạo mối quan hệ tốt với những người mà họ làm việc cùng để tạo ra một môi trường hiệu quả.

4. Tư duy phản biện

Tư duy phản biện liên quan đến khả năng phân tích một vấn đề để xác định nguyên nhân, mối liên hệ và các giải pháp khả thi. Các nhà quản trị doanh nghiệp có thể sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện để hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau của họ. Ví dụ: họ có thể sử dụng kỹ năng này để phân tích dữ liệu và có được những hiểu biết sâu sắc có ý nghĩa.

5. Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp, bao gồm kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói, đề cập đến các kỹ năng được sử dụng để chia sẻ, tiếp nhận, xử lý và ghi lại thông tin. Điều quan trọng đối với các nhà quản trị doanh nghiệp là phải có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản tốt để soạn email và báo cáo. Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói giúp họ trả lời các cuộc điện thoại và cung cấp phản hồi và trợ giúp.

6. Lắng nghe tích cực

Kỹ năng lắng nghe tích cực hỗ trợ kỹ năng giao tiếp tốt. Điều này đề cập đến khả năng lắng nghe tốt trong các cuộc trò chuyện và đặt những câu hỏi hấp dẫn để học được nhiều nhất có thể. Các nhà quản trị doanh nghiệp có thể sử dụng các kỹ năng lắng nghe tích cực để thu thập thông tin từ khách hàng.

7. Nói trước đám đông

Kỹ năng thuyết trình và nói chuyện trước đám đông liên quan đến khả năng chia sẻ thông tin với người khác. Quản trị viên kinh doanh có thể trình bày thông tin cho các bên khác nhau. Điều quan trọng là họ có thể nói rõ ràng, trả lời câu hỏi và tùy chỉnh thông điệp của họ để phù hợp với nhu cầu và sự hiểu biết của khán giả.

8. Chú ý đến chi tiết

Chú ý đến từng chi tiết giúp mọi người hoàn thành công việc một cách chính xác và nhất quán. Điều cần thiết đối với các chuyên gia quản trị kinh doanh là phải chú ý đến từng chi tiết để họ có thể thực hiện nhiệm vụ của mình theo yêu cầu. Điều này cũng có thể giúp họ đảm bảo tính chính xác trong công việc và ngăn ngừa các vấn đề hoặc mâu thuẫn.

9. Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề đề cập đến khả năng xem xét tình huống, xác định nguyên nhân và phát triển các giải pháp tiềm năng. Các nhà quản trị doanh nghiệp thường chịu trách nhiệm giải quyết nhiều mối quan tâm về hoạt động và tạo ra các quy trình mới để thực hiện. Những kỹ năng này cũng là cơ hội để thể hiện sự tháo vát để giải quyết các vấn đề mà không tốn thêm tiền của công ty.

10. Quản lý thời gian

Kỹ năng quản lý thời gian cho phép các chuyên gia hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của họ khi cần thiết. Điều này có thể bao gồm ước tính thời gian mỗi nhiệm vụ yêu cầu để lập kế hoạch tốt nhất mỗi ngày. Kỹ năng quản lý thời gian giúp các chuyên gia sắp xếp thứ tự ưu tiên nhiệm vụ của họ để đảm bảo họ hoàn thành công việc quan trọng nhất mỗi ngày.

11. Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch giúp các nhà quản trị doanh nghiệp tạo ra và duy trì trật tự tại nơi làm việc. Điều này có thể bao gồm việc tạo ra các hệ thống có tổ chức để lưu trữ và dữ liệu hoặc duy trì cách tiếp cận chủ động đối với các nhu cầu của tổ chức. Nó cũng có thể liên quan đến việc đảm bảo không gian vật lý vẫn sạch sẽ và được tổ chức tốt.

12. Bán hàng và tiếp thị

Bán hàng và tiếp thị là các chức năng kinh doanh thiết yếu. Điều quan trọng là các nhà quản trị doanh nghiệp phải hiểu rõ về cách quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ và kết nối với khách hàng. Điều này có thể bao gồm việc hoàn thành nghiên cứu thị trường, xác định thị trường mục tiêu và phát triển các giải pháp tiềm năng cho các vấn đề chung của khách hàng.

13. Dịch vụ khách hàng

Kỹ năng dịch vụ khách hàng hỗ trợ các chuyên gia quản trị kinh doanh cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc cho khách hàng và xây dựng mối quan hệ có ý nghĩa với họ. Những kỹ năng này giúp họ hiểu nhu cầu của khách hàng và hỗ trợ một cách thích hợp. Dịch vụ khách hàng xuất sắc và quản lý quan hệ khách hàng có thể cải thiện quan điểm của khách hàng về tổ chức, khuyến khích họ giữ tài khoản của mình với công ty.

14. Làm việc theo nhóm

Kỹ năng làm việc nhóm cho phép các nhà quản trị doanh nghiệp làm việc tốt với những người khác trong sự nỗ lực để đạt được mục tiêu chung. Điều quan trọng là họ có thể làm việc với nhiều chuyên gia và tính cách khác nhau. Họ có thể chia sẻ trách nhiệm và điều cần thiết là họ có thể ưu tiên thành công chung hơn thành công cá nhân.

15. Ủy nhiệm

Kỹ năng ủy quyền hỗ trợ nhà quản trị doanh nghiệp xác định thời điểm giao nhiệm vụ cho người khác. Họ thường chịu trách nhiệm giám sát người khác, vì vậy điều quan trọng là họ phải biết ai và khi nào nên giao công việc và những nhiệm vụ họ nên giữ cho riêng mình. Ví dụ, họ có thể giao những công việc đòi hỏi ít kỹ năng hơn cho những chuyên gia ít kinh nghiệm hơn và giữ những nhiệm vụ khó khăn hơn cho chính họ hoặc những người có kinh nghiệm cần thiết. Những kỹ năng này cũng giúp họ hiểu khi nào cần giúp đỡ và ai là người thích hợp để yêu cầu.

16. Kỹ năng nghiên cứu

Kỹ năng nghiên cứu liên quan đến khả năng tìm kiếm và tìm kiếm thông tin cần thiết. Nó cũng rất cần thiết để có thể phân biệt giữa thông tin tốt từ các nguồn đáng tin cậy và thông tin xấu từ các nguồn không đáng tin cậy. Các nhà quản trị doanh nghiệp được hưởng lợi từ các kỹ năng nghiên cứu xuất sắc để họ có thể tìm thấy thông tin họ cần, đặc biệt là để hỗ trợ lập kế hoạch tổ chức hoặc các yêu cầu của khách hàng.

17. Quản lý ngân sách

Quản lý ngân sách bao gồm khả năng tạo và giám sát tất cả các khía cạnh của ngân sách cho một tổ chức. Các nhà quản trị doanh nghiệp thường chịu trách nhiệm quản lý tiền của công ty, vì vậy điều quan trọng là họ phải duy trì hồ sơ chính xác về tiền ra và vào tổ chức. Điều cần thiết là họ có thể chứng minh ai đã tiêu tiền, họ đã tiêu tiền vào việc gì và liệu họ có được ủy quyền chi tiêu thích hợp hay không.

18. Khả năng làm việc dưới áp lực

Khả năng làm việc dưới áp lực cho phép các chuyên gia làm việc tốt, bất kể họ ở trong hoàn cảnh nào. Quản trị viên doanh nghiệp thường làm nhiều việc và điều quan trọng là họ có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của mình một cách thành công. Kỹ năng này hỗ trợ họ trong việc đáp ứng thời hạn và hoàn thành mọi công việc mà không ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Làm thế nào để cải thiện kỹ năng quản trị kinh doanh

Dưới đây là một số cách giúp bạn cải thiện kỹ năng quản trị kinh doanh của mình:

1. Tìm hiểu về ngành

Nghiên cứu các trách nhiệm và nhiệm vụ chung của một chuyên viên quản trị kinh doanh. Tìm hiểu thêm về ngành và những gì nó yêu cầu để bạn thành công. Luôn cập nhật những tin tức mới nhất về ngành có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các kỹ năng của mình và cách bạn có thể sử dụng chúng.

2. Tìm kiếm một người cố vấn

Cân nhắc việc nhờ ai đó làm cố vấn cho bạn. Có một người cố vấn có thể có lợi cho việc học cách phát triển các kỹ năng của bạn vì họ liên quan cụ thể đến công việc hoặc ngành cụ thể của bạn. Xem lại mạng lưới của bạn để tìm kiếm những người cố vấn tiềm năng hoặc suy nghĩ về những người bạn có mối quan hệ tốt trong tổ chức của riêng bạn mà bạn có thể yêu cầu.

3. Yêu cầu thêm trách nhiệm

Yêu cầu các trách nhiệm bổ sung tại nơi làm việc, đặc biệt là những trách nhiệm khác với nhiệm vụ bình thường của bạn. Hoàn thành các loại nhiệm vụ mới có thể giúp bạn cải thiện các kỹ năng hiện có hoặc xây dựng những kỹ năng mới. Cân nhắc theo đuổi các cơ hội lãnh đạo để thử thách bản thân áp dụng các kỹ năng của bạn theo những cách mới hoặc khả năng lãnh đạo người khác.

4. Hoàn thành các chương trình giáo dục bổ sung

Theo đuổi các cơ hội để phát triển kỹ năng của bạn thông qua giáo dục hoặc đào tạo chính thức. Một lựa chọn là hoàn thành các khóa đào tạo trực tuyến hoặc tham gia các khóa học được cung cấp thông qua các tổ chức địa phương, chẳng hạn như thư viện. Điều này có thể hữu ích để cải thiện các kỹ năng cụ thể, chẳng hạn như một phần mềm cụ thể.

Một lựa chọn khác là theo đuổi một bằng cấp bổ sung, chẳng hạn như Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Kiếm được bằng MBA hoặc bằng cấp tương tự cho phép bạn tìm hiểu thêm về quản trị và quản lý kinh doanh. Bạn cũng có thể chọn một lĩnh vực để chuyên sâu, nâng cao kỹ năng của mình dựa trên sở thích cụ thể của bạn.

5. Khám phá các cơ hội tình nguyện

Cân nhắc làm tình nguyện viên với các tổ chức địa phương cho phép bạn sử dụng các kỹ năng của mình. Ví dụ, bạn có thể tham gia vào một tổ chức cần hỗ trợ cải thiện hoạt động kinh doanh của tổ chức đó. Điều này cho phép bạn áp dụng các kỹ năng của mình trong môi trường thực tế, giúp bạn phát triển khả năng của mình bên ngoài nơi làm việc. Nó cũng có thể giúp bạn khám phá những cách mới để sử dụng khả năng của mình.

6. Thực hành chúng trong cuộc sống hàng ngày

Tìm kiếm cơ hội để thực hành các kỹ năng chuyên môn của bạn trong cuộc sống cá nhân của bạn. Ví dụ: hãy xem xét cải thiện kỹ năng tổ chức của bạn bằng cách tạo một hệ thống nộp hồ sơ mới cho hồ sơ cá nhân của bạn. Điều này có thể giúp bạn hiểu những gì phù hợp với bạn và là một cách tốt để thử các kỹ thuật mới trước khi triển khai chúng tại nơi làm việc.

Kỹ năng quản trị kinh doanh tại nơi làm việc

Dưới đây là một số ví dụ về thời điểm bạn có thể sử dụng các kỹ năng quản trị kinh doanh tại nơi làm việc:

Trả lời yêu cầu của khách hàng qua điện thoại hoặc email

Thu thập và sắp xếp dữ liệu

Tạo và duy trì hệ thống lưu trữ

Giám sát dòng tiền của tổ chức

Thực hiện nghiên cứu thị trường

Động não giải pháp cho các mối quan tâm của khách hàng

Cách làm nổi bật các kỹ năng quản trị kinh doanh

Khi bạn nộp đơn xin việc, điều quan trọng là phải nhấn mạnh các kỹ năng của bạn phù hợp với yêu cầu của vị trí. Điều này có thể giúp chứng minh lý do tại sao bạn là một ứng viên lý tưởng cho công việc và cam kết phát triển các kỹ năng của bạn có thể tách bạn ra khỏi các ứng dụng khác. Một số cách để làm nổi bật các kỹ năng quản trị kinh doanh của bạn trong suốt quá trình tìm việc bao gồm:

Kỹ năng quản trị kinh doanh trong sơ yếu lý lịch

Dành một phần riêng trong sơ yếu lý lịch của bạn cho một danh sách có dấu đầu dòng về các kỹ năng của bạn. Cân nhắc sử dụng các tính từ hoặc các từ chỉ định khác để cho biết bạn có kinh nghiệm nhất với kỹ năng nào và đảm bảo bao gồm cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Tìm kiếm cơ hội để kết hợp các kỹ năng được liệt kê trong tin tuyển dụng để giúp cho thấy trình độ của bạn phù hợp với yêu cầu như thế nào.

Nó cũng có thể có lợi nếu bao gồm một bản tóm tắt ở đầu sơ yếu lý lịch của bạn. Bản tóm tắt chuyên môn này có thể chỉ dài một vài câu, nhưng nó cho phép bạn làm nổi bật các kỹ năng mạnh nhất và các bằng cấp hấp dẫn nhất của mình. Bản tóm tắt chuyên môn hiệu quả giới thiệu bạn với người quản lý tuyển dụng và thu hút họ đọc để tìm hiểu thêm về bạn.

Kỹ năng quản trị kinh doanh trong thư xin việc

Thư xin việc cho phép bạn giới thiệu thêm về bản thân với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Cung cấp ví dụ về các dự án bạn đã làm việc có liên quan đến vị trí mà bạn đang tìm kiếm. Bao gồm các ví dụ cho thấy bạn đã áp dụng các kỹ năng của mình như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ hoặc giải quyết các vấn đề.

Kỹ năng quản trị kinh doanh trong một cuộc phỏng vấn xin việc

Trong cuộc phỏng vấn xin việc, hãy chia sẻ những ví dụ chuyên sâu hơn về cách bạn đã sử dụng các kỹ năng của mình ở nơi làm việc. Đề cập đến cách các kỹ năng của bạn giúp bạn đạt được thành công trong nghề nghiệp và cân nhắc nói về điểm mạnh và điểm yếu chuyên môn lớn nhất của bạn. Điều này tạo cơ hội để bạn thảo luận về sự phát triển chuyên môn của mình hoặc những cách khác mà bạn đã xây dựng kỹ năng của mình.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Theo: www.indeed.com

Người dịch: Phạm Ngọc Phương Khanh

Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Phạm Ngọc Phương Khanh – Nguồn ivolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=79907

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/