Deadline: 15/04/2021

[Trung Quốc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Tại Đại Học Hải Nam 2021

⏰DEADLINE: 15/4/2021

?Giới thiệu:

Đại học Hải Nam là một trường đại học trọng điểm toàn diện của tỉnh Hải Nam, được thành lập từ năm 1983. Đây là một trường đại học liên kết của Chính phủ Nhân dân tỉnh Hải Nam và Bộ Giáo dục và Bộ Tài chính, nằm trong dự án xây dựng trọng điểm quốc gia “Dự án 211”.

Trong những năm gần đây, Đại học Hải Nam không ngừng phát triển giáo dục cho sinh viên quốc tế và được ủy quyền cấp Học bổng Chính phủ Trung Quốc, Học bổng Học viện Khổng Tử và Học bổng Sinh viên Quốc tế của Chính phủ tỉnh Hải Nam cho sinh viên quốc tế. Cung cấp bằng Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ cho sinh viên quốc tế.

?Giá trị học bổng:

?Miễn phí hoàn toàn chi phí học tập

?Miễn phí chi phí bảo hiểm sức khỏe

?Hỗ trợ chi phí về chỗ ở

?Trợ cấp hàng tháng: CNY 3.000- CNY 3.500/ tháng

?Điều kiện đăng kí:

  • Sinh viên quốc tế từ khắp quốc gia trên thế giới
  • HSK band 4: từ 180 trở lên (đối với sinh viên đăng kí chương trình học bằng tiếng Trung Quốc)
  • TOEFL: từ 560 trở lên (đối với sinh viên đăng kí chương trình học bằng tiếng Anh)

?Thủ tục đăng kí:

?Thông tin liên hệ

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=8939

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam